Konzervovaná kokosová smotana z Thajska

Dňa 16. 2. 2022 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie Nemecka – migrácia bisfenolu A a cyclo-di-BADGE (CdB) v konzervovanej kokosovej smotane z Thajska.

Ide o výrobok kokosová smotana v konzerve, značka: AROY-D, výr. č.: 8463 (24 x 400 ml) a 8466 (12 x 400 ml), EAN kód: 016229902506, DMT: 16.03.2024, krajina pôvodu: Thajskovýrobca: Thai Agri Foods Public Company Limited, Thajsko, dovozca: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co KG, Industriestrasse 40-42, Oyten, Nemecko.

Konzervovaná kokosová smotana z Thajska
 

V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia bisfenolu A, 262 až 295 μg/kg (max. povolený limit je 50 μg/kg) a migrácia cyclo-di-BADGE (CdB), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Dovozca výrobku Kreyenhop & Kluge GmbH & Co KG distribuoval uvedený výrobok do viacerých štátov EÚ, vrátane SR.

ÚVZ SR v nadväznosti na vyššie uvedené v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje, prípadne zabezpečuje stiahnutie uvedeného škodlivého výrobku z trhu v SR.

Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich späť do miesta predaja.

Doplňujúce informácie:

Bisfenol A je monomér, ktorý sa používa na výrobu plastov a taktiež na výrobu povrchových úprav (lakov) – v tomto prípade ide o plechovku, ktorá je povrchovo upravená lakom. Bisfenol A je dokázaný endokrinný disruptor, t.j. chemická látka, ktoré môže narúšať endokrinný systém ľudského tela.

Cyclo-di-BADGE pozostáva z bisfenolu A a diglycidyléteru bisfenolu A. Je to neúmyselne pridaná látka (NIAS), ktorá vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe epoxidovej živice, ktorá sa používa na laky potravinových konzerv.