Informácie o nákazlivých chorobách

Nákazlivé choroby sú odbornou, ale aj laickou témou.

V nasledujúcom menu sú uvedené často diskutované témy v oblasti nákazlivých chorôb; napr. opičie kiahne či nozokomiálne nákazy.