Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok v Európe k 31. 03. 2018

Epidémie osýpok v členských štátoch EÚ/EEA pokračujú. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Ochorenie spôsobuje vírus osýpok zo skupiny paramyxovírusov. Inkubačný čas je približne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia.

Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do štyroch dní sa rozšíri na celé telo. Obávanými komplikáciami osýpok sú zápal pľúc a poškodenie centrálneho nervového systému.

Zdrojom nákazy je chorý človek v počiatočnom štádiu ochorenia (ešte pred objavením sa vyrážky). Ochorenie sa prenáša vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého človeka. Imunita po prekonaní ochorenia je celoživotná.

Rýchle a cielené opatrenia na prerušenie šírenia ochorení sú kľúčové. Tieto opatrenia zahŕňajú izoláciu osôb podozrivých z nákazy, izoláciu osôb s potvrdeným ochorením  a monitoring osôb v blízkom kontakte s chorým, ktoré neboli zaočkované. Osoby, ktoré nemajú doklad o zaočkovaní proti osýpkam, je vhodné doočkovať. Očkovanie dvoma dávkami vakcíny je najúčinnejším spôsobom prevencie osýpkového ochorenia. 

Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.

V tabuľke nájdete informácie o výskyte osýpok v Európe k 31. 3. 2018, ktoré zverejnilo ECDC – Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení:
Monthly measles and rubella monitoring report May 2018 (pdf, 1,4 MB)

Výskyt osýpok v roku 2017 a v roku 2018 v krajinách EÚ/EAA
(k 31. 03. 2018) 

Krajina

Prípady osýpok
2017 2018 (k 31.3.2018)
počet prípadov počet úmrtí počet prípadov
Rakúsko 95 0 28
Belgicko 367 0 17
Bulharsko 166 1 3
Chorvátsko 7 0 0
Cyprus 3 0 14
Česká rep. 146 0 50
Dánsko 4 0 3
Estónsko 1 0 2
Fínsko 10 0 0
Francúzsko 518 1 1513
Nemecko 929 1 107
Grécko 967 2 1433
Maďarsko 36 0 13
Island 3 0 0
Írsko 25 0 47
Taliansko 5098 4 797
Lotyšsko 0 0 15
Litva 2 0 0
Luxembourg 4 0 0
Malta 0 0 0
Holandsko 16 0 3
Nórsko 1 0 4
Poľsko 63 0 29
Portugalsko 34 1 113
Rumunsko 5608 26 300
Slovenská rep. 6 0 1
Slovinsko 7 0 2
Španielsko 163 1 69
Švédsko 41 0 21
Veľká Británia 280 0 225
Spolu 14600 37 4809