Infekčná mononukleóza

Nákaza prebieha rôzne, predovšetkým v závislosti na veku a infekčnej dávke, a to od inaparentného priebehu po typický obraz infekčnej mononukleózy. Typický klinický obraz je charakterizovaný povlakovou angínou a obojstranným zdúrením podčeľustných a krčných uzlín, horúčkou a zväčšením sleziny. Častou komplikáciou je postihnutie pečene vzácne srdcového svalu, útlm krvotvorby alebo ruptúra sleziny. Vírus môže prežívať  v organizme  a pri poklese odolnosti sa reaktivovať. Rekonvalescencia ochorenia býva veľmi dlhá. U detí nákaza prebieha často ako ľahký zápal mandlí, hrdla alebo subfebrilný stav. Pôvodcom nákazy je herpetický vírus Epstein – Barreovej. Prameňom nákazy je výhradne človek, často bezpríznakový nosič. Nosičstvo v rekonvalescencii je dlhodobé, vírus sa vylučuje slinami a faryngeálnym sekrétom. K prenosu dochádza pri priamom kontakte slinami a infekčnými kvapôčkami, nepriamo kontaminovanými predmetmi. Inkubačný čas je 4 až 7 týždňov.

Špecifická liečba nie je k dispozícii. Ťažkým toxickým prípadom sa odporúča nesteroidná protizápalová liečba. 

Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na Slovensku je vo vekovej skupine 15-19-ročných. 

Výskyt je celosvetový. V rozvojových krajinách sa vírusom EB infikujú skôr deti v nižšom veku pod obrazom miernej až inaparentnej nákazy. V rozvinutých krajinách je pomalšie premorovanie spojené s vyššou manifestáciou nákazy a závažnejšími klinickými príznakmi u adolescentov a mladých dospelých.

Špecifické preventívne opatrenia neexistujú, význam má osobná hygiena pri kontakte so slinami.