Hrnček GEO 240 ml z bambusu

Dňa 15. 12. 2020 obdržal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe vykonaných kontrol na trhu v SR orgánmi verejného zdravotníctva oznámenie o nevyhovujúcom výrobku - hrnček GEO 240 ml, materiál: bambus, označenie: Art. Number: 91474, EAN kód: 5902643322547, iné označenie: HTBB2547, www.mondex.pl, výrobca: MONDEX A. i J. Affek Sp.J, Olsztyn, Poľsko, (krajina pôvodu: Poľsko), ktorý bol odobratý v obchodnej sieti (predajňa typu „Ľudovka“).

Podľa skúšok vykonaných Národným referenčným laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami v Poprade, testovaný výrobok –hrnček GEO 240 ml, v parametri obsah formaldehydu v 3. výluhu vzorky do 3% kyseliny octovej za podmienok testu I. (2h, 70°C – najhoršie predvídateľné podmienky) a II. (2 h, 50°C – teplota zvolená v súlade so značením na výrobku) nespĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

 

v parametri obsah formaldehydu – limitná hodnota 15 mg/kg

  • nameraná hodnota za podmienok testu I. (198 ± 14) mg/kg a (170 ± 12) mg/kg,
  • nameraná hodnota za podmienok testu II. (22,6 ± 3,1) mg/kg a (23,1 ± 3,1) mg/kg.

Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR.

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

hrncek