Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Nezabúdajte, že kliešťovou encefalitídou sa možno nakaziť aj z nepasterizovaného mlieka či tepelne neupravených mliečnych výrobkov

Prenos vírusu kliešťovej encefalitídy je okrem kliešťa (zaklieštením) možný aj pitím čerstvého, tepelne neopracovaného ovčieho či kozieho mlieka alebo zjedením mliečnych výrobkov z takéhoto mlieka (označuje sa to ako alimentárna nákaza).

Prenos vírusu kliešťovej encefalitídy

Osobám, ktoré nie sú očkované proti kliešťovej encefalitíde, odporúčame v prípade nepasterizovaných mliečnych výrobkov, najmä ovčieho a kozieho pôvodu, prevariť surové mlieko pred konzumáciou. Syr vyrobený zo surového mlieka je zas potrebné opiecť z oboch strán. Vírus kliešťovej encefalitídy sa ničí pri teplote 70 °C.

Nákazy z mliečnych výrobkov evidujeme aj tento rok

V roku 2023 bolo k 7.6.2023, hlásených 32 prípadov kliešťovej encefalitídy (zaklieštenie, alimentárna nákaza - t.j. po konzumácii tepelne nespracovaných výrobkov z infikovaného mlieka).

Najviac prípadov bolo priebežne hlásených z Banskobystrického a Trenčianskeho kraja.

Vlani sme zaznamenali najvyšší výskyt prípadov kliešťovej encefalitídy na Slovensku za posledných 60 rokov. Počet prípadov presiahol číslo 200, ktoré bolo naposledy prekročené v roku 1960. Aj počas leta sme evidovali viaceré epidémie, pri ktorých boli za pravdepodobný prameň nákazy KE považované výrobky z nepasterizovaného (ovčieho) mlieka.

Prevenciou je očkovanie proti ochoreniu

Očkovať proti kliešťovej encefalitíde sa možno celoročne. Ideálne je však začať očkovanie štandardnou schémou už v zimných mesiacoch, kedy kliešte nie sú aktívne. V súčasnosti, za účelom rýchleho dosiahnutia ochrany (tá nastáva približne 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny) je možné použiť zrýchlenú očkovaciu schému.

Následné preočkovanie je o tri roky po ukončení základnej schémy. Intervaly ďalších preočkovaní sú tri, resp. päť rokov v závislosti od zdravotného stavu a veku očkovanej osoby.

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde odporúčame ľuďom, ktorí v rámci výkonu svojej práce môžu prísť do kontaktu s kliešťovou encefalitídou, ako sú napríklad zamestnanci v lesnom hospodárstve, zememerači, značkári turistických chodníkov, zamestnanci horských chát a lanoviek a podobne. Samozrejme, toto očkovanie sa odporúča aj ľuďom, ktorí trávia svoj voľný čas v prírode – psíčkarom, hubárom, turistom a podobne.

 

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj