Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 20.02.2024

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány vo Francúzsku, v Rakúsku, v Rumunsku, v Nemecku a v Českej republike. Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. A11/00017/24
názov: PERMA BLEND PRODUCTS - farba na permanentný make-up
značka: Perma Blend, World Famous Inc
typ výrobku/číslo výrobku: PERMA BLEND
výrobná dávka: všetky
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Spojené štáty
výrobca: INK PROJECTS LLC, 460 GREENWAY INDUSTRIAL DRIVE SUITE A, SC29708 FORTMILL,
Spojené štáty
výrobok ponúkaný cez internet: Amazon
popis: 15 ml, farba na permanentný make-up vo fľaši, viď obrázok

Vyššie uvedený výrobok je mikrobiologicky kontaminovaný baktériami Bacillus cohnii, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus a Bacillus licheniformis. Bakteriálna kontaminácia môže spôsobiť začervenanie, škvrny alebo iné kožné reakcie v oblasti aplikácie výrobku. Výrobok nespĺňa požiadavky smernice EP a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

2. hlásenie č. A12/00257/24
názov: Pure Carrot Arbutin Fair & Lightening Lotion - pleťové mlieko na zosvetlenie pokožky
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 040
čiarový kód: 0805981129200
krajina pôvodu: Nigéria
výrobca: Glowhite Plaza, Trad fair complex Bba, Lagos, Nigeria
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 450 ml, pleťové mlieko na zosvetlenie pokožky v hnedej nepriehľadnej plastovej fľaši, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky - hydroquinone (1,01 hmot. %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Výrobok môže spôsobiť alergické reakcie.

3. hlásenie č. A12/00262/24
názov: DEX LUXURY BAR SOAP - mydlo
značka: NO 6 MYSTIC FLOWER
typ výrobku/číslo výrobku: 11.11.22
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8694965531
krajina pôvodu: Turecko
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 150 g, mydlo na ruky v papierovom obale šedej farby so zlatou kvetinovou potlačou, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

4. hlásenie č. A12/00277/24
názov: DEX GELENKSEL SAF SABUN - mydlo
značka: KANAVICE GUL & LAVANTA
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8694965531994
krajina pôvodu: Turecko
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: balenie obsahujúce 4 kusy mydiel (2 ks bielej a 2 ks fialovej farby) o objeme 150 g, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

5. hlásenie č. A12/00284/24
názov: Viking Ink Dynamic Forest Green - farba na tetovanie
značka: Dynamic
typ výrobku/číslo výrobku: Forest Green
výrobná dávka: FG-003-D1
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: Miami Paint SL, C/Ciudad de Sevilla 5, N-3C, 46988 Paterna, Valencia, Španielsko
výrobok ponúkaný cez internet: Amazon
popis: plastová fľaša so zeleným pigmentom, viď obrázok

Vyššie uvedený výrobok obsahuje prekročené povolené množstvo arzénu (2,80 +/- 0,76 mg/kg), kobaltu (1,22 +/- 0,38 mg/kg) a niklu (5,34+/- 1,32 mg/kg). Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

6. hlásenie č. A12/00317/24
názov: ARIAN POUR FEMME - toaletná voda
značka: Lotus Valley PERFUMES
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: LV012020
čiarový kód: 6291104325234
krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty
výrobca: PRODUCT OF AVID INTERNATIONAL FZE., P.O.BOX: 235968, AJMAN FREE ZONE,
Spojené arabské emiráty
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke bielej farby s fialovým motívom a zlatým lemovaním, viď obrázok

Laboratórnou analýzou bola vo výrobku zistená prítomnosť látky - Butylphenyl Methylpropional (0,014 hmot. %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

7. hlásenie č. A12/00336/24
názov: DEX JASMINE - mydlo
značka: BEAUTY SOAP WITH GLYCERINE
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8694965527034
krajina pôvodu: Turecko
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 75 g, mydlo zabalené v papierovom obale bielej farby, viď obrázok

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj