Vitajte na webovom sídle úradov verejného zdravotníctva

Občan

Najviac vyhľadávané informácie a služby súvisiace s verejným zdravím dôležité pre občana.

Podnikateľ

Najčastejšie vyhľadávané informácie a služby verejného zdravia dôležité pre Vaše podnikanie.

Odborná verejnosť

V tejto sekcii nájdete informácie a služby najčastejšie požadované odbornou verejnosťou.

Top aktuality

Aktuality

Späť Nebezpečné kozmetické výrobky 06.02.2024

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Holandsku, Maďarsku, Estónsku, Litve a v Nórsku. Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. A12/00168/24 
názov: Shooting stars Oesel Eau de Parfum
– parfum 
značka: Xerjoff
typ výrobku/číslo výrobku: XJ.OE.50
výrobná dávka: A7311/21-3
čiarový kód: 8033488151959
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Xerjoff, Oystersin srl-Via Tenivelli 29-10024, Moncallieri-Torino, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 50 ml, parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

názov: Shooting stars Oesel Eau de Parfum – parfum 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


2. hlásenie č. A12/00169/24 
názov: Kind of Blue Eau de Parfum
– parfum 
značka: Xerjoff
typ výrobku/číslo výrobku: XJ.KOB.50
výrobná dávka: 12218 O
čiarový kód: 8033488155247
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: Xerjoff, Oystersin srl-Via Tenivelli 29-10024, Moncallieri-Torino, Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 50 ml, parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

názov: Kind of Blue Eau de Parfum – parfum 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


3. hlásenie č. A12/00171/24 
názov: Shirley May - Heavenly Feel Eau de Toilette
– toaletná voda pre ženy
značka: Shirley May
typ výrobku/číslo výrobku: Heavenly Feel Eau de Toilette
výrobná dávka: SMO13538D
čiarový kód: 6295124022135
krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty
výrobca: S.A.P Industies L.L.C, Spojené arabské emiráty
SAP Ltd., Regus 4 Imperial Place, Maxwell Road, WD61JN, Borehamwood, Spojené kráľovstvo
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke svetlomodrej a svetloružovej farby, viď obrázok

názov: Shirley May - Heavenly Feel Eau de Toilette – toaletná voda pre ženy

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


4. hlásenie č. A12/00175/24 
názov: New Brand Perfumes - Seduction for men Eau de Toilette
– toaletná voda pre mužov
značka: New Brand Perfumes
typ výrobku/číslo výrobku: Seduction for men EdT 100 ml
výrobná dávka: A9608
čiarový kód: 5425017732037
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: OBELIS S.A., 1030 Brussels, Belgicko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

názov: New Brand Perfumes - Seduction for men Eau de Toilette – toaletná voda pre mužov

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.


5. hlásenie č. A12/00183/24 
názov: Probisana Skin Repai
r – pleťový krém
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: Skin cream, 450 g
výrobná dávka: Prod: 11.2022 Exp: 11.2025
čiarový kód: EAN 5414311002748
krajina pôvodu: Belgicko
výrobca: Chrisal NV, Priester Daensstraat 9, info@chrisal.be, 3920 Lommel, Belgicko
výrobok ponúkaný cez internet: cobra.ee
popis: 450 g, pleťový krém v priehľadnej fľaši s dávkovacím uzáverom, viď obrázok

názov: Probisana Skin Repair – pleťový krém

Výrobok obsahuje látku – Butylphenyl Methylpropional (42 mg/kg).

Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.


6. hlásenie č. A12/00202/24 
názov: DELICE SOLAIRE BAMBINI SUN MILK HIGH PROTECTION VERY FAIR SKIN CHILDREN FP30
– výrobok na ochranu pred slnečným žiarením pre deti
značka: DELICE
typ výrobku/číslo výrobku: 250 ml
výrobná dávka: B 12ED080332
čiarový kód: 8004120040894
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: MilMil76, Via Sciarei 8, Landiona (NO), Taliansko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 250 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením pre deti v modrej plastovej fľaši s modrým uzáverom, viď obrázok

výrobok na ochranu pred slnečným žiarením pre deti

Vo výrobku bola zistená prekročená koncentrácia konzervačnej látky 2-phenoxyethanolu (1,668 %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Okrem toho je výrobok mikrobiologicky kontaminovaný mezofilnými baktériami (490 KTJ/g/ml ). V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo s očami, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.

 

7. hlásenie č. A12/00213/24 
názov: Advanced teeth whitening system
– gél na bielenie zubov
značka: Dental 360
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: Dental Bright Technology Co. Ltd.
výrobok ponúkaný cez internet: cobra.ee
popis: kartónová škatuľka obsahujúca súpravu na bielenie zubov, viď obrázok

názov: Advanced teeth whitening system – gél na bielenie zubov

Výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (6,87 %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Maximálna povolená koncentrácia peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného v použiteľnom výrobku na voľný predaj je 0,1 %. Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže spôsobiť poškodenie zubnej skloviny alebo viesť k vzniku zubného kazu a straty zubov.


8. hlásenie č. A12/00214/24 
názov: Vaclav Teeth PRO Whitening Pen, Mint Flavor
- pero na bielenie zubov
značka: Vaclav
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: lshop.no, skinup.no
popis: kartónová škatuľka obsahujúca sadu pier na bielenie zubov, viď obrázky

názov: Vaclav Teeth PRO Whitening Pen, Mint Flavor - pero na bielenie zubov názov: Vaclav Teeth PRO Whitening Pen, Mint Flavor - pero na bielenie zubov - obr 2

Výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (2,49 %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Maximálna povolená koncentrácia peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného v použiteľnom výrobku na voľný predaj je 0,1 %. Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže spôsobiť poškodenie zubnej skloviny alebo viesť k vzniku zubného kazu a straty zubov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.

Oblasti verejného zdravia a radiačnej ochrany

Poslaním verejného zdravotníctva je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia. Napĺňanie svojho poslania realizuje prostredníctvom 8 doleuvedených odborných oblastí.

Epidemiológia

Prenosné ochorenia a ich monitoring, analýza epidemiologickej situácie, preventívne a represívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, nemocničné nákazy, očkovanie a ďalšie súvisiace aktivity

Výživa, potraviny a kozmetické výrobky

Bezpečnosť a hygiena potravín a výživových doplnkov, správna výživa obyvateľstva, dojčenecká výživa, bezpečnosť kozmetických výrobkov, riziká pesticídov a prípravkov ochrany rastlín

Životný štýl

Zdravotný stav a uvedomenie obyvateľstva, opatrenia pre zdravý životný štýl, sledovanie rizíkových faktorov, programy a projekty podpory zdravia, poradenské centrá zdravia pre občanov

Deti a mládež

Rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie, hygiena pre životné a pracovné podmienky detí a mládeže, hodnotenie zdravotných rizík, ochrana pred poškodeniami zdravia

Životné prostredie

Hygiena životného prostredia, pitná voda, voda na kúpanie, fyzikálne, chemické a biologické faktory, hygiena zariadení, pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom, pohrebníctvo

Pracovné prostredie

Ochrana zdravia pri práci, výkon štátneho zdravotného dozoru, rizikové práce, prevencia ochorení z vplyvu pracovných podmienok, rozhodovanie v oblasti pracovnej zdravotnej služby

Laboratóriá

Diagnostika biologického materiálu, analýzy chemických, biologických, mikrobiologických faktorov a fyzikálnych faktorov životného a pracovného prostredia

Radiačná ochrana

Ochrana zdravia pracovníkov, pacientov a obyvateľov pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany, špecializované analýzy a merania

Regionálne úrady

Zoznam úradov verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

  • Bratislava (okresy Bratislava I. - V., Malacky, Pezinok a Senec)

Banskobystrický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

 

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

  • Trenčín (okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Myjava)
  • Považská Bystrica (okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava)
  • Prievidza (okresy Prievidza a Partizánske)

Žilinský kraj