Fakty o HIV

V roku 2016 bolo na svete 36,7 milióna ľudí s HIV infekciou. V polovici roka 2017 dostávalo 20, 9 milióna HIV pozitívnych ľudí antiretrovírusovú terapiu (ART).

HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie) napáda bunky imunitného systému, pritom ničí a poškodzuje ich funkcie. Infekcia týmto vírusom vedie k postupnej likvidácii imunitného systému.  AIDS (syndróm získanej imunodeficiencie) je pokročilým štádiom HIV infekcie, pri ktorom dochádza k rozvoju klinických príznakov ochorenia. Ochorenie AIDS sa spája s prítomnosťou viac ako 20 oportúnnych infekcií alebo taktiež aj niektorých typov nádorových ochorení.

HIV sa môže prenášať viacerými spôsobmi:

 • prenos medzi matkou a dieťaťom počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia,
 • nechránený pohlavný styk vaginálny, análny alebo orálny sex s infikovanou osobou,
 • transfúziou kontaminovanej krvi, krvných produktov alebo transplantácia kontaminovaného tkaniva,
 • zdieľanie kontaminovaných injekčných ihiel, striekačiek alebo nástrojov na tetovanie,
 • použitím kontaminovaných chirurgických nástrojov a iných ostrých nástrojov.

Na celom svete žije s HIV 36,9 milióna ľudí. Podľa celosvetových odhadov v roku 2017 žilo s infekciou HIV 36, 9 milióna ľudí (31.1–43.9 milióna)  a 1, 8 milióna (1.3–2.4 milióna)  z nich boli deti. Drvivá väčšina ľudí žijúcich s HIV infekciou je v krajinách s nízkym a stredným ekonomickým príjmom. Odhaduje sa, že v roku 2017 bolo vírusom HIV novoinfikovaných 1,8 milióna (1.4–2.4 milióna) ľudí.  Na príčiny súvisiace s infekciou HIV zomrelo 35 miliónov ľudí, vrátane 940 000 ľudí (670 000–1.3 milióna) v roku 2017.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžeme zabrániť prenosu HIV
Medzi kľúčové spôsoby prevencie prenosu HIV infekcie patrí:

 • praktizovať bezpečné sexuálne správanie - používanie kondómov,
 • testovať sa a liečiť na prípadné pohlavne prenosné ochorenia, vrátane infekcie HIV, aby sa zabránilo ďalšiemu prenosu,
 • vyhýbať sa injekčnému užívaniu liekov, alebo ak sa tak stane, vždy použiť sterilné injekčné ihly a striekačky,
 • v prípade potreby transfúzie krvi alebo krvných produktov je potrebné, aby bola krv testovaná na HIV,
 • pristupovať k dobrovoľnej obriezke mužského pohlavia, ak žijete v jednej zo 14 afrických krajín, v ktorých sa táto intervencia podporuje,
 • začať čo najskôr antiretrovírusovú terapiu, je to potrebné pre vlastné zdravie, ako aj aby sa zabránilo prenosu HIV infekcie medzi sexuálnymi partnermi alebo partnermi užívajúcimi drogy, alebo medzi matkou a dieťaťom (ak ste tehotná alebo dojčíte),
 • používať profylaxiu pred zapojením sa do vysoko rizikového správania, vyžadovať post-expozičnú profylaxiu ak existuje riziko, že ste boli vystavený HIV infekcii.

Kombinovaná ART zabraňuje množeniu vírusu HIV v tele. Ak je reprodukcia vírusu HIV zastavená, potom sú bunky imunitného systému schopné žiť dlhšie. Infikovanému to poskytuje ochranu pred ďalšími infekciami. Účinná ART má za následok zníženie vírusovej záťaže, zníženie množstva vírusu v tele, čím sa výrazne znižuje riziko prenosu. Ak je HIV pozitívny partner na efektívnej ART, pravdepodobnosť prenosu infekcie na HIV - negatívneho partnera môže byť znížená až o 96 %. Rozšírenie pokrytia liečby HIV prispieva k prevencii HIV.

Ku koncu roka 2017 bolo celosvetovo 21,7 milióna ľudí, ktorí dostávali ART. Z nich takmer 20 miliónov ľudí žilo v krajinách s nízkym a so stredným príjmom. V roku 2016 vydalo WHO druhé vydanie usmernení o používaní antiretrovírusových liekov na liečbu a prevenciu infekcie HIV. Tieto usmernenia obsahujú niekoľko nových odporúčaní, vrátane odporúčaní poskytnúť čo najskôr po diagnostikovaní všetkým deťom, dospievajúcim, dospelým, tehotným a dojčiacim ženám celoživotnú liečbu, bez ohľadu na počet CD4 buniek. WHO taktiež rozšírila doterajšie odporúčania o poskytovanie HIV pre-expozičnej profylaxie  vybraným ľuďom s opodstatneným rizikom možnosti získania HIV. Odporúčajú sa taktiež obmeny liečebných postupov prvého radu.

Testovanie na HIV infekciu môže pomôcť zaistiť liečbu pre ľudí v núdzi. Prístup k testovaniu na HIV a prístup k liekom by sa mal výrazne zrýchliť, aby sa do roku 2030 dosiahol cieľ ukončenia AIDS. Dostupnosť testovania HIV je stále obmedzená, odhaduje sa, že 25 % ľudí s HIV infekciou, čo predstavuje 9,4 milióna ľudí  zostáva nediagnostikovaných a nepoznajú svoj stav HIV infekcie. WHO odporúča inovatívny prístup, tzv. HIV - vlastné – testovanie a informovanie partnerov, čo umožňuje HIV testovanie medzi nediagnostikovanými ľuďmi.

Odhaduje sa, že s HIV infekciou žije 1,8 milióna detí. Podľa údajov z roku 2017 väčšina z týchto detí žije v subsaharskej Afrike. Prenos infekcie bol uskutočnený z HIV pozitívnej matky počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia. V roku 2017 sa celosvetovo približne 110 000 detí (63 000 - 160 000) novoinfikovalo infekciou HIV.  Prenosu vírusu HIV z matky na dieťa je možné takmer úplne zabrániť. Táto intervencia je mimoriadne dôležitá hlavne v krajinách s nízkym a stredným prímom, v ktorých je tento mechanizmus prenosu práve jedným z najdominantnejších. Aj tu zaznamenávame pokrok. Napríklad v roku 2010 dostalo ART terapiu s cieľom zabrániť prenosu vírusu HIV z matky na dieťa 48 % HIV pozitívnych tehotných žien v porovnaní s rokom 2004, v ktorom to bolo len 10 % pozitívnych tehotných žien.

Eliminácia prenosu HIV infekcie z matky na dieťa sa stáva skutočnosťou. Prístup k prevencii HIV infekcie zostáva v mnohých krajinách s nízkym a stredným príjmom obmedzený. Pokrok bol dosiahnutý v oblasti prevencie prenosu HIV z matky na dieťa a zároveň udržanie matky nažive. V roku 2015 vyhlásilo WHO Kubu za prvú krajinu, kde sa dosiahlo odstránenie prenosu HIV a syfilisu z matky na dieťa. Do konca roka 2017 bolo schválených ďalších 10 krajín, kde sa podarilo odstránenie prenosu z matky na dieťa.

HIV infekcia je najväčší rizikový faktor pri rozvoji aktívnej tuberkulózy. Odhaduje sa, že v roku 2016 bolo na celom svete približne 1 milión z 10,4 milióna HIV pozitívnych ľudí, u ktorých sa rozvinula tuberkulóza. Za ten istý rok bolo približne 370 000 úmrtí na tuberkulózu u ľudí žijúcich s HIV infekciou. Africký región WHO predstavoval 86 % z odhadovaného počtu úmrtí na tuberkulózu súvisiacu s HIV.

Zdroj: http://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/hiv-aids