Evidujeme 2 nové potvrdené prípady opičích kiahní

Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje k 19.8.2022 na území Slovenskej republiky celkovo 12 laboratórne potvrdených prípadov opičích kiahní.

Keďže ide o pomerne nízky počet, poukazujeme, že z takto malej vzorky pacientov nateraz nemožno vyvodzovať spoľahlivé trendy, ak ide o výskyt a prejavy ochorenia u pacientov žijúcich v SR. Na základe tejto obmedzenej štatistickej vzorky prípadov na území Slovenska však uvádzame niekoľko rámcových informácií, ktoré majú osvetový charakter a môžu napomôcť prevencii ochorenia, jeho včasnej diagnostike a brániť ďalšiemu šíreniu ochorenia. Naďalej plánujeme dôsledne anonymizovať informácie o jednotlivých pacientoch.

 • Nateraz všetky osoby s laboratórne potvrdenými opičími kiahňami v SR sú v strednom veku. Dva prípady boli vo vekovej skupine 18 - 29 rokov, sedem prípadov vo vekovej skupine 30 - 39 rokov a tri prípady evidujeme vo vekovej skupine 40 - 49 rokov.
 • Ľudia by sa nemali spoliehať na to, že ak nepatria do skupiny obyvateľov najviac zasiahnutej európskou epidémiou opičích kiahní, tak sa ich ochorenie vôbec netýka. Evidujeme výskyt ochorenia aj mimo štatisticky najviac zasiahnutej populácie. Prenos ochorenia je možný bez ohľadu na pohlavie jednotlivca, ktorý prišiel do kontaktu s infikovanou osobou či jej osobnými predmetmi.
 • Väčšina osôb uviedla pri cestovateľskej anamnéze pobyt v zahraničí (9 z 12 osôb). Zväčša išlo práve o tie destinácie, v ktorých odborníci v danom čase už evidovali výskyt prípadov opičích kiahní.
 • Vo vzájomnej súvislosti evidujeme dva prípady, v ostatných prípadoch nateraz nebola zistená vzájomná súvislosť.
 • V približne polovici prípadov osoby uvádzali, že mali v relevantnom časovom období rizikový úzky kontakt s osobou, ktorej zdravotný stav nepoznali. Opakovane pritom upozorňujeme, že ochorenie sa prenáša blízkym kontaktom, ktorý nemusí mať výlučne sexuálnu povahu. Prenos je možný aj kontaminovanými predmetmi.
 • Hospitalizovaní boli priebežne traja pacienti s laboratórne potvrdenými opičími kiahňami.

Príznaky, ktoré hlásili osoby s potvrdeným ochorením v SR

Na základe informácii z EPIS (Epidemiologický informačný systém) evidujeme prevažne typické príznaky, ktoré sú popisované pri opičích kiahňach - napríklad výskyt vyrážky, bolesť hlavy, bolesť svalov, opuchnuté lymfatické uzliny, zimnica.

Doposiaľ najčastejšie boli u tunajších pacientov tieto prejavy ochorenia:

 1. Výsev na tele (napr. končatiny, chrbát, tvár),
 2. výsev na intímnych partiách (genitálie, konečník),
 3. horúčka,
 4. opuch (zväčšenie) lymfatických uzlín,
 5. bolesť hlavy.

Spomedzi atypických prejavov sa ojedinele objavili aj príznaky ako črevné ťažkosti či zvracanie, kašeľ a pálenie pri močení.

Liečba obvykle trvá priemerne 2 – 4 týždne, resp. do odpadnutia poslednej chrasty, čím sa pacient stáva neinfekčný. Dĺžka liečby je individuálna, záleží na imunitnom stave a fyzickej kondícii daného jedinca.

Informácie o opičích kiahňach, prevencii a o manažmente prípadov

Prenos: Vírus sa dostáva do organizmu dýchacími cestami, sliznicami alebo pri poranení kože.

K prenosu z človeka na človeka dochádza

 • priamym kontaktom s infekčnými léziami (vyrážkami), resp. pri kontakte kože na kožu,
 • telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu (face-to-face),
 • nepriamo, napr. kontaminovanou posteľnou bielizňou, oblečením, uterákmi, riadom.

Inkubačný čas ochorenia je 6 - 13 dní, avšak môže byť až 5 - 21 dní.

Klinické príznaky:

Ochorenie začína príznakmi podobnými chrípke ako sú

 • horúčka,
 • únava,
 • bolesti svalov,
 • zimnica,
 • opuch lymfatických uzlín.

Predpokladá sa, že vírus opičích kiahní môžu osoby prenášať už pri výskyte týchto príznakov,   t. j. aj bez prítomnej vyrážky.

Do troch dní od nástupu vyššie uvedených nešpecifických príznakov sa obvykle objavuje už aj vyrážka typická pre opičie kiahne. Výsyp nemusí byť rozsiahly, často sa objavujú prípady len s niekoľkými léziami, alebo len jednou, ktoré sa ďalej nerozširujú. Vyrážky sa môžu objaviť na tvári, v ústach, v konečníku, v genitálnej oblasti, na dlaniach, chodidlách. Taktiež sa zaznamenali prípady, keď sa nešpecifické príznaky (horúčka, zimnica,...) objavili až po výsype.

Po odpadnutí poslednej chrasty je človek neinfekčný, príznaky zvyčajne zmiznú do 2 až 4 týždňov.

Manažment prípadov:

Každé ochorenie a podozrenie z ochorenia musí vyšetriť lekár, ktorý posúdi riziko závažnosti priebehu ochorenia. Osoby s vyšším rizikom závažného priebehu ochorenia si môžu vyžadovať hospitalizáciu a/alebo liečbu antivirotikami.

Choré osoby:

 • sú poučené o dodržiavaní izolácie až do odpadnutia poslednej chrasty, vyhýbajú sa telesnému kontaktu s inými osobami (napr. dotyk kože na kožu, sexuálna aktivita, objímanie, bozkávanie, dlhý osobný kontakt v uzavretom priestore a pod.),
 • používajú individualizované pomôcky (uteráky, posteľnú bielizeň, oblečenie, príbory, taniere a poháre), ktoré sa nesmú miešať s predmetmi ostatných členov domácnosti,
 • monitorujú svoj zdravotný stav,
 • izoláciu by mali prerušiť len v nutnom prípade (napr. návšteva lekára, nevyhnutná zdravotná vychádzka) s podmienkou prekrytia výsypu (dlhý rukáv a dlhé nohavice) a prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom,
 • sa vyhýbajú kontaktu s domácimi zvieratami (cicavce, hlodavce a iné).

Úzke kontakty zahŕňajú najmä sexuálnych partnerov, osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo kohokoľvek, kto prišiel do kontaktu s posteľnou bielizňou alebo oblečením chorých. Je potrebné, aby boli kontakty poučené, ako si majú sami denne monitorovať zdravotný stav, merať telesnú teplotu a sledovať klinické príznaky ochorenia počas 21 dní od poslednej expozície. Ak sa u kontaktov objavia klinické príznaky ochorenia, je nutné, aby sa izolovali, s výnimkou potreby lekárskeho vyšetrenia alebo testovania. Ďalší postup následne určí lekár.

Podrobnejšie informácie o ochorení nájdete v správe na webovom sídle uvzsr.sk

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky