Európsky imunizačný týždeň (EIW) – Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa v Slovenskej republike za rok 2019