Erythema infectiosum (Piata choroba)

Pomerne častá infekcia najmä u školských detí. Ide o ľahko prebiehajúce ochorenie bez horúčky, ktoré začína mierne zvýšenou teplotou a bolesťami hlavy. O niekoľko dní sa objavuje motýľovitá vyrážka na tvári (u dospelých chýba), neskôr na končatinách. Na trupe je exantém najmenší. Vyrážky za niekoľko dní miznú. Častý je výskyt v kolektívoch, možný aj v malých epidémiách. Pôvodcom nákazy je Parvovírus B 19, prameňom nákazy je človek a k prenosu dochádza vzdušnou cestou pri priamom kontakte s chorým. 

Liečba je symptomatická.

Ochorenie prebieha sporadicky alebo v epidémiách. Objavuje sa obvykle v období od konca zimy do začiatku leta.

Ochorenie sa vyskytuje na celom svete.
 

Pri výskyte ochorenia je potrebné zabrániť kontaktu s chorými, v detskom zariadení izolovať chorého. Dôležitú úlohu v prevencii zohráva dodržovanie zásad osobnej hygieny.