Epidémia osýpok v okrese Michalovce sa zatiaľ do iných okresov nerozširuje, protiepidemické opatrenia ostávajú naďalej v platnosti

Väčšina opatrení, prijatých v minulom týždni po vyhlásení mimoriadnej situácie pre epidémiu osýpok v okrese Michalovce, zostáva naďalej v platnosti. Boli určené ohniská nákazy. Vďaka prijímaným protiepidemickým opatreniam v období už viac ako 2 mesiace, epidémia osýpok sa zatiaľ nerozšírila do iných okresov. Ochorenia sa lokalizujú na okres Michalovce. V stredu (18.7.) o tom v Michalovciach informoval hlavný hygienik SR po zasadnutí krízového štábu.

Po vyhlásení mimoriadnej situácie naďalej zostáva v platnosti: 

  • podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára z hľadiska subjektívnych ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky a pokračovať v mimoriadnom očkovaní osôb proti osýpkam na Mlynskej ulici, na ulici Gerbová a ulici Staničná v Michalovciach, na ulici Čičarovská vo Veľkých Kapušanoch, v obci Vrbnica, Kapušianske Kľačany (vybraná lokalita), v obciach Trhovište, Senné a Iňačovce
  • zabezpečiť monitorovaciu činnosť vo vybraných lokalitách políciou a asistenciu lekárom, ktorí budú očkovať
  • zrušiť kultúrno-spoločenské akcie v meste Michalovce a Veľké Kapušany, v obciach Trhovište, Zemplínska Široká, Kapušianske Kľačany, Vrbnica a Iňačovce
  • očkovanie a zákaz kultúrno-spoločenských akcií sa od 18. 7. 2018 rozširuje aj pre obec Laškovce a Strážske.

Od 7.5. do 18.7. 2018 je evidovaných 243 prípadov osýpok z toho je 8 prípadov v okrese Sobrance. Z celkového počtu 243 prípadov je 122 laboratórne potvrdených a 121 pravdepodobných. Ochorenia sú vo vekových skupinách od 0 do 54 rokov.

Osýpky sa začali šíriť z obce Drahňov

Osýpky sa začali šíriť začiatkom mája 2018 v obci Drahňov prostredníctvom troch osôb a v júli prostredníctvom ďalších dvoch osôb, ktoré pricestovali z Veľkej Británie a na ochorenie osýpok sa tam pravdepodobne nakazili. Išlo o importované prípady osýpok, ostatné prípady sú v epidemiologickej súvislosti.

K 17. 7. 2018 bolo od obdobia prijímania protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia osýpok v okrese Michalovce zaočkovaných spolu 3005 osôb, z toho 1 934 bolo v rámci vydaných verejných vyhlášok: 

  • 1059 osôb, z toho 737 detí s pobytom na Mlynskej ulici v Michalovciach na základe verejnej vyhlášky
  • 875 osôb, z toho 799 deti v lokalitách Veľké Kapušany, Ul. Čičarovská, Kapušianske Kľačany, Trhovište Vrbnica, Iňačovce, Senné, Gerbová, Ul. Staničná Michalovce na základe verejnej vyhlášky
  • 663 zamestnancov NsP Š.Kukuru Michalovce, a.s.
  • 174 osôb (samoplatci na amb. cestovnej medicíny)
  • 234 osôb rámci LD

Konzultácie so všeobecným lekárom

Každá osoba cestujúca do oblasti postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Hlavný hygienik SR Ján Mikas odporúča rodičom, ktorí v rámci pravidelného povinného očkovania nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich očkovania.

Proti osýpkam sa prvou dávkou očkovacej látky očkuje v 15. až 18. mesiaci života a druhou dávkou v 11. roku dieťaťa. Ak bolo dieťa očkované v inej očkovacej schéme, pokračuje sa v očkovaní tak, aby v 11. roku života malo podané dve dávky očkovacej látky proti osýpkam.
Očkovací status proti osýpkam si môžu ľudia preveriť u svojho všeobecného lekára v zdravotnej dokumentácii.

Odbor epidemiológie a Referát komunikačný ÚVZ SR