Energetická kríza a zdravie

Jedným z dopadov aktuálnej energetickej krízy je znižovanie energetickej spotreby. Táto žiadúca aktivita prináša aj možné ohrozenia zdravia.

Preto Úrad verejného zdravotníctva SR prináša odporúčania, ktoré obyvateľom počas šetrenia energie pri vykurovaní a ohreve vody zabezpečia zdraviu adekvátny tepelný komfort, mikroklimatické podmienky a vhodnú teplotu vody.

Podrobnejšie informácie o energetickej kríze a zdraví