Elektronické služby

Viaceré služby pre odbornú verejnosť v oblasti verejného zdravia aj radiačnej ochrany sú k dispozícii aj v elektronickej podobe. Ich prehľad aj s popismi
Realizácia konkrétnej elektronickej služby