Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu: 

  1. Povolenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z hľadiska radiačnej ochrany  v jadrovom zariadení,
  2. Povolenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky potrebné na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,
  3. Povolenie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva potrebné na vykonávanie týchto činností vedúcich k ožiareniu.

Prejsť na elektronické podanie

Tlačivá pre listinné podanie

Detailné informácie