Detská obrna (Poliomyelitída)

Detská obrna je vyvolaná vírusom detskej obrny, ktorý postihuje nervovú sústavu, pričom môže dôjsť k ochrnutiu kostrového svalstva, najčastejšie dolných končatín. Prenos nákazy sa uskutočňuje najčastejšie fekálno-orálnou cestou, vírus vylučuje chorý človek stolicou alebo menej často prostredníctvom vehikula napr. kontaminovanou vodou alebo potravou. Pred zavedením očkovania sa smrtnosť ochorenia pohybovala od 5-14% chorých a rovnako toľko chorých malo trvalé následky po prekonaní v podobe obŕn končatín.
 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vírusové ochorenie, liečba je opäť tzv. symptomatická, to znamená, že spočíva v tlmení príznakov ochorenia, ošetrovaní ochrnutých končatín a rehabilitácia. 

Výskyt detskej obrny nebol na Slovensku zaznamenaný od r.1960.

Vo svete prebieha tzv. eradikačný program, t.j. vykorenenie tejto choroby. Ochorenie sa však ešte vyskytuje v krajinách ako Afganistan či Pakistan. Svetová zdravotnícka organizácia sa usiluje o jeho celosvetové vykorenenie, podobne ako sa to podarilo u pravých kiahní. 

Očkovanie proti detskej obrne chráni očkovaného vysoko účinne pred ochorením. Od roku 1960 sa vykonávalo živou očkovacou látkou podávanou v tekutej forme orálnou aplikáciou. Od r. 2005 sa očkuje neživou parenterálnou poliovakcínou (IPV). 

Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami v prvom roku života dieťaťa. Preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života a v 13. roku života dieťaťa.