Ďalšie dôležité informácie ku COVID-19

Pri pohľade na aktuálny stav pandémie to vyzerá tak, že jej vrchol už máme za sebou. Nové varianty a subvarianty koronavírusu predstavujú zatiaľ menšie zdravotné riziko ako to bolo počas vrcholu pandémie. Napriek tomu ich musia rizikové skupiny osôb brať stále do úvahy. Situácia sa ale môže dynamicky meniť v prípade objavenia sa a šírenia nového nebezpečného variantu koronavírusu.

V položkách nasledujúceho menu nájdete aktuálne platné opatrenia, rady pre chorých a ich rodiny, ako aj odbornejšie zamerané informácie.

V prípade, ak potrebujete k ochoreniu viac autorizovaných informácií.