Čo ak som chorý

Riziko ochorenia na COVID-19 existuje stále. Ochorenie môže prebiehať bezpríznakovo, s ľahkým priebehom (napr. ako nádcha), môže mať ťažký priebeh s dlhodobým post-covidovým syndrómom ale môže viesť aj k úmrtiu.

Rady, čo robiť, ak ste ochoreli vy, alebo vaši príbuzní.