Clostrídiové infekcie - ochorenia spôsobené baktériami Clostridium perfringens

Ide o akútne črevné ochorenie charakterizované prudkými bolesťami brucha, nauzeou a hnačkami. Zvracanie a horúčka obvykle chýbajú. Tento klinický obraz vyvoláva enterotoxín produkovaný Clostridium perfringens. Ochorenie ma relatívne mierny priebeh s krátkym trvaním. Prvé príznaky sa objavujú obvykle po 7 – 15 hodinách, v priemere po 24 hodinách po konzumácii kontaminovaného jedla, v ktorom za vhodných podmienok dochádza k pomnoženiu mikróbov. Väčšina ochorení je spojená s neadekvátnym tepelným spracovaním jedla, obvykle z hovädzieho alebo hydinového mäsa. 

Pri liečení je najdôležitejší dostatočný prívod tekutín s obsahom minerálov, stolové minerálky, prípadne nesladený čaj a diéta s minimálnym množstvom tuku a dráždivých látok. 
 

U nás je alimentárna intoxikácia Clostridium perfringens pomerne zriedkavá. 

Ochorenie bolo prvýkrát popísané v roku 1943 v Anglicku a potom v roku 1945 v USA, kde sú baktérie Clostridium perfringens jednou z najčastejších príčin ochorení z potravín (otravy jedlom). K vypuknutiu epidémií dochádza na miestach, kde sa podáva jedlo veľkým skupinám ľudí, ako sú nemocnice, školské jedálne, väznice a domovy dôchodcov, a na podujatiach s dodávaným jedlom.

V prevencii sa uplatňujú zásady osobnej hygieny, zásady pri príprave a skladovaní potravín.