Chrípková sezóna 2017/2018 sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v SR začala 40. kalendárnym týždňom 2017

Chrípková sezóna 2017/2018 sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v SR začala 40. kalendárnym týždňom 2017. Preto verejnosti pripomíname informácie o chrípke a odporúčame dodržiavať nasledujúce opatrenia:

Chrípka je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest charakterizované náhlym začiatkom, horúčkou (nad 38°C), únavou, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, neskôr sa pridruží kašeľ a nádcha. Patrí medzi najčastejšie ľudské infekčné ochorenia.

laboratórium obrázok - (pdf, 15 kB)

Informácie určené zdravotníckym pracovníkom:

 • Chráňte svojich pacientov! Chráňte seba!
 • Vírus chrípky sa prenáša veľmi ľahko. Nakaziť sa môže hocikto a preniesť chrípku na druhých bez toho, aby o tom vedel.
 • Chrípka prichádza každý rok.
 • Buďte pripravení, dajte sa zaočkovať!
 • Chrípkové vakcíny sú bezpečné.
 • Neočkovaní zdravotnícki pracovníci vystavujú svojich pacientov riziku chrípky. Očkovanie u zdravotníckych pracovníkov by nemalo byť len osobným rozhodnutím, ale aj povinnosťou voči bezpečnosti pacientov.
 • Chrípka dá o sebe vedieť každý rok. Ak sa infikujete, môžete ju šíriť na pacientov aj vtedy, keď ešte nemáte žiadne príznaky chrípky.

Pre chrípkovú sezónu 2017/2018 sú v Slovenskej republike k dispozícii dva druhy očkovacích látok proti chrípke. Obe obsahujú nasledovné typy a subtypy chrípkových kmeňov, ktoré odporúča Svetová zdravotnícka organizácia pre aktuálnu chrípkovú sezónu:

 • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – like virus,
 • A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – like virus,
 • B/Brisbane/60/2008 – like virus.

Informácie určené rizikovým skupinám:

 • Chrípka je závažné ochorenie, prichádza každý rok a nakazí sa ňou 5 – 15 % populácie.
 • Dodržiavate primerané opatrenia, aby ste sa chránili pred chrípkou?
 • Dajte sa zaočkovať!
 • Máte nad 59 rokov?
 • Trpíte na chronické zdravotné problémy?
 • Ak áno, ste vo zvýšenom riziku vzniku komplikácií chrípky a je dôležité, aby ste sa vyhli chrípke.
 • Ako túto zimu zachovať zdravie Vám a Vašim blízkym?
 • Dajte sa zaočkovať proti chrípke skôr, než začne chrípková sezóna.

K rizikovým skupinám patria:

 • tehotné ženy,
 • staršie osoby (nad 59 rokov),
 • osoby s chronickými ochoreniami (nad 6 mesiacov veku):
  • respiračné ochorenia, napr. astma,
  • kardiovaskulárne ochorenia, napr. ochorenie srdcových tepien,
  • metabolické ochorenia, napr. Diabetes mellitus,
  • ochorenia pečene, napr. cirhóza pečene,
  • ochorenia obličiek, napr. chronické obličkové zlyhávanie,
  • neurologické/neuromuskulárne ochorenia, napr. parkinsonizmus.

Okrem uvedených skupín ide aj o osoby s:

 • chorobnou obezitou (Body Mass Index - BMI nad 40).
 • fyzickým hendikepom,
 • zníženou imunitou organizmu zapríčinenou ochorením alebo liečbou, vrátane hematologických ochorení a HIV infekcie.

Ďalšie preventívne opatrenia na obmedzenie šírenia chrípky:

 • Pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou.
 • Keď kýchate a kašlete, zakryte si nos a ústa vreckovkou.
 • Zlikvidujte použité vreckovky.
 • Ak nemáte po ruke vreckovky, kýchajte do ruky tak, aby ste si zakryli celé ústa a nos.
 • Ak ste chorí, zostaňte doma.

Zdroj: ECDC