Chrípková sezóna 2016/2017 sa pomaly blíži

V našich klimatických podmienkach sa očakáva začiatok chrípkovej sezóny v mesiaci október. Jej nástup sa každoročne prejaví vzostupom chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a na chrípku a chrípke podobné ochorenia. Predchádzajúca chrípková sezóna 2015/2016 bola relatívne mierna, napriek tomu bolo zaznamenaných päť úmrtí v súvislosti s potvrdeným vírusom chrípky typu A(H1)pdm09. Išlo o osoby so závažným chronickým ochorením srdca a ciev, pľúc alebo s metabolickým ochorením. U troch z piatich zomrelých bola prítomná aj obezita. Dať sa zaočkovať je najúčinnejším spôsobom, ako chrípke predísť. Princípom očkovania je tvorba špecifických ochranných protilátok, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia spôsobeného chrípkovými vírusmi, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky.

Očkovanie je dôležité predovšetkým pre:

 • osoby vo zvýšenom riziku závažných komplikácií chrípky,
 • osoby, ktoré žijú v domácnosti s vysokorizikovými osobami, alebo sa o takéto osoby starajú. 

Rizikové skupiny, ktorým sa odporúča očkovanie proti chrípke:

 • najvyššia priorita:
  • tehotné ženy
 • priorita (bez konkrétneho poradia):
  • deti vo veku 6 až 59 mesiacov,
  • staršie osoby,
  • zdravotnícki pracovníci,
  • osoby so špecifickým chronickým ochorením:
   • dýchacieho systému, napr. astma,
   • srdcovocievneho systému, napr. ischemická choroba srdca,
   • endokrinného systému, napr. diabetes mellitus,
   • pečene, napr. cirhóza pečene,
   • obličiek, napr. chronické zlyhávanie obličiek,
   • neurologickým a neuromuskulárnym, napr. Parkinsonova choroba.

Okrem uvedených rizikových skupín sa odporúča očkovanie u osôb, ktoré majú:

 • akýkoľvek stav ohrozenia dýchacích funkcií:
  • osoby s chorobnou obezitou (Body Mass Index > 40),
  • telesne postihnuté deti a dospelí,
 • zníženú obranyschopnosť organizmu v dôsledku liečby alebo ochorenia (hematologické ochorenie a infekcia  HIV).

Informácia o zložení chrípkovej vakcíny pre chrípkovú sezónu 2016/2017
Svetová zdravotnícka organizácia pre nadchádzajúcu chrípkovú sezónu 2016/2017 pre severnú pologuľu odporúča nasledovné zloženie chrípkových vakcín:

 • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus;
 • A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-like virus;
 • B/Brisbane/60/2008-like virus.

Počnúc chrípkovou sezónou 2014/2015 sa postupne stáva v Európskej únii dostupnou tetravalentná vakcína pozostávajúca zo štyroch rôznych chrípkových kmeňov. Takáto vakcína obsahuje dva kmene chrípky typu A a dva kmene chrípky typu B. Tetravalentné chrípkové vakcíny majú obsahovať tri vyššie uvedené vírusy a vírus chrípky B/Phuket/3073/2013-like virus. Očakáva sa, že takéto vakcíny poskytnú širšiu ochranu voči infekciám spôsobeným vírusom chrípky typu B.

Odbor epidemiológie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky