Chorobnosť na chrípku je vysoká. Chráňte sa!

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia v posledných týždňoch presiahla úroveň epidemického prahu vo všetkých krajoch.
V 4. kalendárnom týždni 2017 bolo hlásených 18 289 ochorení. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o viac ako o 58 %.
Na základe dlhoročných pozorovaní je možné povedať, že chorobnosť zvyčajne dosahuje najvyššie hodnoty približne okolo 6. až 8. kalendárneho týždňa
Hlavný hygienik Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. preto opäť zdôrazňuje význam prevencie.

Ako znížiť riziko nákazy chrípkou
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky v súvislosti s preventívnymi opatreniami pripomína:

  • vyhýbanie sa kontaktu s chorými osobami,
  • obmedzenie návštev priestorov s vysokou koncentráciou ľudí (divadlá, kiná, hromadné akcie a pod.)
  • časté a účinne vetranie (doma, na školách, pracoviskách)
  • dodržiavanie pravidiel zdravého životného štýlu: konzumácia pestrej stravy s dostatkom zeleniny a ovocia, pobyt na čerstvom vzduchu v primeranom oblečení, otužovanie, dostatok spánku a odpočinku.

Umývanie rúk je základ
Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia patrí dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk (po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa) vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečného likvidovania.

Očkovať sa dá aj počas chrípkovej epidémie
Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných a zimných mesiacov (október a november). Očkovať sa možno aj v čase zvýšenej aktivity chrípky, existuje tu však riziko, že očkovaná osoba môže ochorieť skôr, ako si stihne vytvoriť dostatočné množstvo ochranných protilátok. Ochranné protilátky si organizmus vytvára postupne, približne v priebehu 10 až 14 dní po očkovaní.

Chráňte seba aj ostatných
Pre chrípku aj akútne respiračné ochorenia platí, že ich treba vyliečiť doma a nechodiť medzi ľudí a ďalej šíriť nákazu.
V prípade, že chorá osoba ide k lekárovi, je vhodné, aby si dala na tvár hygienické rúško, aby tak chránila ostatných pacientov.

Rizikové skupiny ľudí ohrozené chrípkou
Ochorieť na akútne respiračné ochorenia a chrípku môže každý. Priebeh môže byť ľahký ale aj ťažký a komplikovaný. Ťažší priebeh ochorení je väčšinou u detí a starších ľudí. Do skupiny osôb s rizikom závažných komplikácií patria:

  • tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva,
  • deti vo veku od šesť mesiacov do päť rokov,
  • staršie osoby,
  • osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, obličkovými a imunitnými poruchami,
  • zdravotnícki pracovníci.

Osobám vo zvýšenom riziku závažných komplikácií chrípky a osobám, ktoré s nimi žijú v domácnosti, alebo sa o takéto osoby starajú, sa odporúča očkovanie proti chrípke. Je vhodné myslieť na očkovanie už pred začiatkom chrípkovej sezóny (t. j. približne v októbri a v novembri). Očkovanie proti chrípke je potrebné opakovať každý rok.

U osôb vo veku 59 rokov a starších a osôb s vybranými chronickými chorobami sa odporúča aj očkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám.

Ako predísť chrípke - leták (pdf, 15 kB)

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky