Cholera

Cholera je akútne hnačkové ochorenie, ktoré má vo väčšine prípadov prudký nástup, pričom vodnaté hnačky sú často sprevádzané aj zvracaním a obrovskou stratou tekutín a minerálov. Vibrio cholerae je pôvodcom cholery. Prameňom pôvodcu nákazy je iba človek, ale vibrio je trvalo prítomné vo vodnom prostredí v endemických oblastiach. Človek sa môže nakaziť pitím vody alebo konzumáciou kontaminovaných potravín. Kým u domorodého obyvateľstva pri výskyte epidémii býva smrtnosť pomerne vysoká, turisti sa nakazia len zriedkavo a priebeh u nich nebýva taký dramatický. Inkubačný čas ochorenia je veľmi krátky v rozpätí od niekoľkých hodín do 6 dní. Priebeh ochorenia môže byť asymptomatický, ako ľahké hnačkové ochorenie až po ťažké nezriedka smrteľné ochorenie. 

Najúčinnejšia liečba ochorenia je rýchle a dostatočné zavodnenie organizmu a to buď perorálne, teda ústami alebo aj do žíl infúziami. Súčasne sa podávajú lieky účinné na pôvodcu nákazy, antibiotiká, ktoré predovšetkým skracujú infekčnosť danej osoby ale podstatne neovplyvňujú priebeh ochorenia.

Cholera sa na Slovensku nevyskytuje.

Cestujúci do krajín s výskytom sa môžu nakaziť, počas inkubačného času pricestovať na Slovensko, kde dôjde k prepuknutiu ochorenia. V prípade, že sa takáto osoba bude pohybovať v prostredí s nízkym hygienickým štandardom, je možné toto ochorenie rozšíriť podobne, ako sa na Slovensku šíri napr. dyzentéria a žltačka typu A, teda choroby špinavých rúk. Preto je dôležité aby každý cestovateľ po návrate z krajiny výskytu cholery pri hnačkových príznakoch navštívil ambulanciu pre cudzokrajné alebo infekčné choroby, kde bude sledovaný, liečený a izolovaný. 

Pri dlhšom pobyte v rizikových oblastiach sa cestujúcim pred cestou do zahraničia odporúča očkovanie. V krajinách, kde sa cholera vyskytuje sa ďalej odporúča predovšetkým dodržiavať princípy hygienických zásad, odporúča sa piť len balené tekutiny a jedlá konzumovať len dostatočne tepelne opracované, nepoužívať na schladenie nápojov ľad, nekonzumovať šaláty z tepelne neupravenej zeleniny, nekonzumovať surové morské plody. Očkovanie sa odporúča prevažne osobám, ktoré budú dlhšiu dobu pobývať v krajine výskytu, v oblastiach, kde nie sú výdobytky civilizácie (v džungli, v pralesoch, v dedinských obydliach ...).