Chemické hrozby

Endokrinné disruptory, ftaláty, mikroplasty, perfluóralkylované chemikálie, bisfenoly, kožné senzibilizátory – možno ste o týchto chemikáliách niekde počuli alebo niečo čítali. Máme sa ich báť? 

Ak sa chcete dozvedieť viac o chemických hrozbách zo životného prostredia, ktoré hýbu celou EÚ - vhodným miestom je Európska chemická agentúra; v sekcii Najpálčivejšie vedecké témy