Chcem získať záväzné stanovisko

Záväzné stanovisko je možné získať využitím elektronickej služby alebo listinným podaním.