Chcem podať sťažnosť alebo petíciu

Právo na petíciu alebo podanie sťažností sú dôležité práva každého z nás, vrátane podnikateľov.