Chcem podať sťažnosť alebo petíciu

Právo na petíciu alebo podanie sťažností sú dôležité práva občana Slovenskej republiky.