Chcem podať podnet

Právo podať podnet je jedno z významných práv každého občana.

Ako takýto podnet podať.