Chcem odstraňovať azbest zo stavieb

Postup na získanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb a súvisiace povinnosti.

Chcem odstraňovať azbest zo stavieb (postup)