Centrá na očkovanie detí s kontraindikáciami očkovania (oficiálne vymenované MZ SR)

 • DFNsP v Bratislave
  Limbová 1
  833 40 Bratislava
  MUDr. Zuzana Kuková
  tel. č. : 02/59371563
   
 • DFNsP v Banskej Bystrici
  Klinika pre deti a dorast
  975 17 Banská Bystrica
  Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
  tel. č.: 048/4726566
   
 • DFNsP v Košiciach
  Tr. SNP 1
  040 11 Košice
  MUDr. Ingrid Urbančíková
  tel. č.: 055/6402478
   
 • FN v Martine
  Kollárova 2
  036 59 Martin
  MUDr. Jana Vyšehradská
  tel. č. : 043/4203845