Brušný týfus

Brušný týfus je akútne infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva baktéria Salmonella typhi. Zvyčajne sa šíri kontaminovanými potravinami alebo vodou. Začína slabosťou, potením, výraznou bolesťou hlavy, zápchou. Niektorí pacienti môžu mať vyrážku. Postihnuté sú lymfatické uzliny čriev, zväčšené sú slezina a pečeň. Prítomné sú krvavé hnačky ďalej nechutenstvo, nespavosť a nauzea. Najčastejšou komplikáciou ochorenia je krvácanie do čriev a ich prederavenie. Prameňom nákazy je človek a to chorý alebo nosič. Inkubačný čas je 7 – 24 dní. 

Keďže sa jedná o ochorenie, ktorého pôvodcom je baktéria, v liečbe sa používajú antibiotiká aj symptomatická liečba – liečba príznakov.

V povojnových rokoch sa ochorenia vyskytovali v epidémiách najmä v oblastiach s nedostatočným zásobovaním pitnou vodou a kanalizáciou. V posledných rokoch sa ročne prípady buď nevyskytujú alebo sa vyskytli 1 maximálne 2 prípady ochorenia, ktoré bývajú často importované z exotických krajín.
 

Zlepšené životné podmienky a zavedenie antibiotík viedli k drastickému zníženiu chorobnosti a úmrtnosti na brušný týfus v priemyselných krajinách. V rozvojových oblastiach Afriky, Ameriky, juhovýchodnej Ázie a západného Tichomoria je však choroba naďalej problémom verejného zdravia. Populácie, ktorým chýba prístup k bezpečnej pitnej vode, primeranej hygiene, a zraniteľné skupiny vrátane detí sú vystavené najvyššiemu riziku.

Okrem dodržiavania prísnych hygienických zásad pri pobyte v endemických oblastiach, je možná aj ochrana očkovaním. Odporúča sa pri cestách do oblastí, kde je toto ochorenie rozšírené, ide spravidla o krajiny tropického a subtropického pásma, krajiny s nižším hygienickým štandardom. V súčasnej dobe sa očkovanie odporúča hlavne do oblastí: juhovýchodná Ázia, indický subkontinent, Afrika (vrátane Egypta a Tunisu), Latinská Amerika. Vždy je však potrebné zvážiť, v akom prostredí najmä z hygienického hľadiska sa cestovateľ v danej oblasti bude pohybovať a stravovať.