Alimentárna intoxikácia Bacillus cereus

Bacillus cereus je pôvodcom enterotoxikóz - alimentárnych intoxikácií, tzv. otráv z potravín. Ide o akútne črevné ochorenie, pri ktorom baktéria produkuje enterotoxíny zodpovedné za klinické príznaky. Sú známe dva typy priebehu  ochorenia: akútny zápal čriev s hnačkou, ktorý vzniká v priebehu 6-16 hodín a ochorenie, pri ktorom klinicky dominuje vracanie (príznaky sa objavujú do 1-5 hodín). Spóry Bacillus cereus sa vyskytujú prevažne v pôde, v prachu, vo vode a často kontaminujú potraviny. K otravám však dochádza až pri masívnom pomnožení Bacillus cereus v potravine, ktorá bola po spracovaní nevhodne skladovaná, pričom došlo k pomnoženiu baktérií s produkciou toxínov. Prevažne ide o ryžu, zeleninu, mlieko, mäsové a cukrárenské výrobky.
 

Liečba je symptomatická, to znamená, že spočíva v tlmení príznakov ochorenia a je založená na náhrade tekutín a elektrolytov.
 

Je možné sa chrániť pred ochorením?

V prevencii sa uplatňujú všeobecné zásady prevencie alimentárnych nákaz: dodržiavanie hygienických postupov pri výrobe, príprave a distribúcii potravín, zdravotná výchova pracovníkov v potravinárstve (spoločnom stravovaní) k správnej príprave a skladovaniu jedál či potravín a tiež pripravovanie jedál až krátko pred ich podávaním.