Aktuálna radiačná situácia k 5. marcu 2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nepretržite vykonáva monitorovanie radiačnej situácie a konštatuje, že ani dnes, 5. marca 2022 neboli na našom území, ani inde v Európe zaznamenané odchýlky od štandardne meraných hodnôt. Radiačná situácia je podľa európskej monitorovacej databázy stabilná aj na území Ukrajiny.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR