Aktuálna radiačná situácia k 4. marcu 2022

Aktuálna radiačná situácia na území Slovenskej republiky je naďalej stabilná  a štandardná, nebola zistená zvýšená úroveň dávkových príkonov v porovnaní s predchádzajúcimi meraniami.

Energetické bloky Záporožskej jadrovej elektrárne zostali nedotknuté. Boli poškodené pomocné budovy reaktorového 1. bloku, čo nemá vplyv na bezpečnosť bloku.  Systémy a komponenty dôležité pre bezpečnosť elektrárne sú funkčné a zmeny radiačnej situácie neboli zaznamenané nikde v Európe.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spolu s ďalšími zložkami radiačnej monitorovacej siete nepretržite sleduje radiačnú situáciu na našom území a o prípadných zmenách a o ďalšom postupe bude verejnosť bezodkladne informovať.

ÚVZ SR disponuje veľmi sofistikovanými prognostickými prostriedkami, prostredníctvom ktorých sú schopní odborníci na radiačnú ochranu s využitím meteo dát o smere a sile vetra zo SHMÚ predikovať šírenie rádioaktívnej kontaminácie v dostatočnom časovom predstihu a pripraviť tak aj verejnosť na adekvátnu reakciu a prijímanie ochranných opatrení.

O monitorovaní radiačnej situácie:

Na monitorovaní radiačnej situácie v Slovenskej republike sa podieľa niekoľko inštitúcií z rôznych rezortov. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredím radiačnej monitorovacej siete. Radiačná monitorovacia sieť zabezpečuje monitorovanie počas bežnej situácie a aj v prípade mimoriadnej situácie. ÚVZ SR koordinuje činnosť všetkých zložiek v prípade núdzovej situácie.

Na celom území Slovenskej republiky sú rovnomerne rozmiestnené desiatky detekčných zariadení, ktorými nepretržite monitorujú úroveň dávkových príkonov ionizujúceho žiarenia v ovzduší – tieto zariadenia patria do správy Úradu verejného zdravotníctva SR, Slovenského hydrometeorologického ústavu – SHMÚ a Siete včasného varovania Civilnej ochrany.

Okrem vnútroštátnej spolupráce ÚVZ SR a ďalšie slovenské inštitúcie spolupracujú v oblasti monitorovania a výmeny informácií s inštitúciami ostatných členských krajín Európskej únie a medzinárodnými inštitúciami – napr. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, od ktorých dostávame pravidelne tiež relevantné informácie o radiačnej situácii.

Odbor radiačnej ochrany ÚVZ SR