Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a vo svete k 10. 2. 2018

Epidémie osýpok v členských štátoch EÚ/EEA pokračujú. Riziko šírenia a trvalého prenosu osýpok existuje v oblastiach s vnímavou populáciou (nezaočkovanou populáciou, nedostatočne očkovanou populáciou, či populáciou, ktorá neprekonala osýpky).

Prebiehajúce epidémie postihujú rôzne skupiny populácie, vrátane zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o osoby v riziku závažného ochorenia na osýpky a jeho komplikácií (deti do jedného roku, osoby s oslabenou imunitou).

Rýchle a cielené opatrenia na prerušenie šírenia ochorenia sú kľúčové. Tieto opatrenia zahŕňajú izoláciu osôb podozrivých z nákazy, izoláciu osôb s potvrdeným ochorením  a monitoring osôb v blízkom kontakte s chorým, ktoré neboli zaočkované. Osoby, ktoré nemajú doklad o zaočkovaní proti osýpkam, je vhodné doočkovať. Očkovanie dvoma dávkami vakcíny je najúčinnejším spôsobom prevencie osýpkového ochorenia.

Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie.

Výskyt osýpok v roku 2017 a v roku 2018 v krajinách EÚ/EAA (k 10. 2. 2018)

Krajina Prípady osýpok
2017 2018 (k 10.2.2018)
Počet prípadov
osýpok
z toho úmrtia Počet prípadov
osýpok
z toho úmrtia
Belgicko 244 0 0 0
Bulharsko 166 1 1 0
Cyprus 3 0 0 0
Česká republika 140 0 0 0
Dánsko 4 0 0 0
Estónsko 1 0 0 0
Fínsko 10 0 0 0
Francúzsko 399 1 155* 0
Grécko 568 2 0 0
Holandsko 15 0 0 0
Chorvátsko 7 0 0 0
Írsko 22 0 11 0
Island 3 0 0 0
Litva 0 0 0 0
Lotyšsko 2 0 6 0
Luxembursko 4 0 0 0
Maďarsko 105 0 1 0
Malta 0 0 0 0
Nemecko 919 1 7 0
Nórsko 1 0 0 0
Poľsko 63 0 11 0
Portugalsko 29 1 0 0
Rakúsko 83 0 0 0
Rumunsko 2071 19 460 1
Slovensko 6 0 0 0
Španielsko 150 1 2 0
Švédsko 41 0 28 0
Taliansko 4991 4 137 0
Veľká Británia 280 0 212 0
Spolu 10274 30 876 1

Vysvetlivky:
*  od 1.11.2017 do 24. 1. 2018

Výskyt osýpok v roku 2017 v európskych krajinách mimo EÚ (k 10. 2. 2018)

Krajina Počet hlásených
prípadov osýpok
Z toho počet úrmtí Hlásenie za obdobie
Gruzínsko 102 0 august 2017 do 29.1.2018
Moldavsko 1 0 od 1.1.2018 do 29.1.2018
Ukrajina 2084 3 od 1.1.2018 do 21.1.2018
Spolu 2187 3  

 

Zdroj:
ECDC – Európske centrum pre kontrolu a prevenciu prenosných ochorení:

Odbor epidemiológie ÚVZ SR