Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte osýpok v Európe a v krajinách mimo Európskej únie (november 2018)

Epidémie osýpok v krajinách EÚ pokračujú, pretože v mnohých nie je dosiahnutá optimálna zaočkovanosť. Každá osoba cestujúca do krajiny postihnutej osýpkami, ktorá nie je riadne očkovaná dvomi dávkami vakcíny proti osýpkam, je v riziku, že pri kontakte s chorým na osýpky ochorie. Najnovšie údaje Svetovej zdravotníckej organizácie poukazujú na to, že iba štyri krajiny EÚ (Maďarsko, Portugalsko, Slovensko a Švédsko) sa pohybujú na úrovni 95-percentnej zaočkovanosti populácie.

V tabuľke nájdete informácie o výskyte osýpok v Európe k 30. 9. 2018, ktoré zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb:

Krajina Prípady osýpok
2017 2018
Počet prípadov osýpok Z toho úmrtia Počet prípadov osýpok
Belgicko 244   101
Bulharsko 166 1 8
Cyprus 3   15
Česká republika 140   165
Dánsko 4   6
Estónsko 1   10
Fínsko 10   7
Francúzsko 339 1 2330
Grécko 568 2 2290
Holandsko 15   22
Chorvátsko 7   23
Írsko 22   86
Island 3   0
Litva 0   2
Lotyšsko 2   22
Luxembursko 4   3
Maďarsko 105   13
Malta 0   5
Nemecko 919 1 510
Nórsko 1   10
Poľsko 63   115
Portugalsko 29 1 135
Rakúsko 83   72
Rumunsko 2071 19 889
Slovensko 6   466
Slovinsko 7   8
Španielsko 150 1 216
Švédsko 41   39
Taliansko 4991 4 2293
Veľká Británia 280   886
Spolu 10274 30 10747


Výskyt prípadov osýpok za rok 2018 v krajinách mimo EÚ
 

Krajina Počet prípadov osýpok z toho počet úmrtí
Izrael 882 0
Maurícius 1167 4
Rusko 4000 0
Srbsko 5764 0
Ukrajina 36455 15


Podrobnejšie informácie sú dostupné na webových stránkach  ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb:

Odbor epidemiológie, ÚVZ SR