Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2023 (aktuálny týždeň)

Za kúpaciu sezónu je považované obdobie od 15. júna do 15.septembra. V tomto čase sú k dispozícii pravidelné týždenné informácie o stave kúpalísk a kvalite vody na kúpanie.

Začiatok prevádzky kúpalísk je každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti.

Aktuálne informácie.