Aktuality

Späť Zmeny v školských bufetoch

Sortiment v školských bufetoch prejde zmenami. Dostane sa do nich viac zdravších potravín a nápojov. Nezdravé z pultu buď zmiznú, alebo sa upraví ich ponuka. U detí chceme týmto krokom podporovať zdravú voľbu potravín a nápojov a povzbudiť ich, aby sa stravovali zdravšie.

Z údajov NCZI totiž vyplýva, že obezita postihuje už aj najmladšie ročníky a podľa štatistických údajov za rok 2022 máme na Slovensku viac ako 12-tisíc obéznych detí evidovaných v rámci ambulancií všeobecnej starostlivosti o deti a dorast.


V školských bufetoch, teda v doplnkovom školskom stravovaní, chceme zabezpečiť širokú dostupnosť napríklad čerstvého ovocia a zeleniny, nápojov a prírodných štiav bez konzervačných prípravkov či mäsové výrobky s obsahom mäsa minimálne 80%. Predávať sa tam už po novom nebudú presladené nápoje, nápoje s kofeínom, taurínom, chinínom alebo hamburgery či vyprážané jedlá. (kompletný zoznam nižšie v tlačovej správe).

Zdravší sortiment v školských bufetoch spolu s ponúkanými jedlami zo školských jedální vytvorí výživovo hodnotnú ponuku potravín a jedál pre deti v priestoroch, v ktorých trávia podstatnú časť dňa. Deti to prirodzene navádza k zdravším rozhodnutiam a zvýši to pravdepodobnosť, že si aj prostredníctvom školského prostredia osvoja vzorce zdravšieho stravovania.
Rozumieme totiž tomu, že mnohí rodičia vynaložia množstvo energie na vštepovanie zdravých stravovacích návykov deťom. Ich úsilie by preto nemalo vyjsť na zmar ani vo chvíľach, keď sa dieťa o stravovaní rozhoduje samo. Vyvážená strava je základom dobrého zdravia a akademického úspechu, a to by mala odrážať aj ponuka v školských bufetoch.

Zmenou ponuky sortimentu v školských bufetoch chceme zároveň znižovať celkový objem skonzumovanej soli a cukru, pretože ich dlhodobý nadbytok zhoršuje zdravotné vyhliadky dieťaťa.

Ako sa upravuje sortiment v školských bufetoch:

 • Ich sortiment má obsahovať najmä:
  • čerstvé ovocie a zeleninu, 
  • ovocné a zeleninové šťavy a nektáre s obsahom cukru do 5g/100ml, 
  • celozrnné a cereálne výrobky, 
  • mlieko a mliečne výrobky so zníženým obsahom pridaných cukrov, vrátane bezlaktózových alternatív
  • nápoje a prírodné šťavy bez konzervačných prípravkov.
 • Sortiment nesmie obsahovať:
  • nealkoholické nápoje s pridaným cukrom nad 5 g/100 ml,
  • nealkoholické nápoje s kofeínom,
  • nealkoholické nápoje s taurínom,
  • nealkoholické nápoje s chinínom,
  • alkoholické nápoje,
  • tabakové výrobky a výrobky s obsahom nikotínu,
  • výživové doplnky,
  • potraviny rýchleho občerstvenia, ktorými sú langoše, chlieb vo vajíčku, praženica, spracované mäsové výrobky a údenárske výrobky s obsahom mäsa menším ako 80 %, výrobky s obsahom majonézy, vyprážané jedlá, paštéty a hamburgery.
 • Cukrovinky, slané zemiakové lupienky, krekry či tyčinky môžu tvoriť najviac 50 % sortimentu. Podmienka maximálne 50% podielu takýchto potravín sa stanovila, pretože chápeme, že nie je možné zrazu obmedziť tento sortiment úplne. Snažíme sa ho postupne nahrádzať zdravými potravinami, aby mali deti možnosť kúpy aj oveľa zdravších produktov. Uvedomujeme si, že zmena myslenia prebieha postupne. Chceme však povzbudiť školské bufety, aby boli skutočnými partnermi vo formovaní zdravších návykov, priebežne sa zamýšľali nad svojou ponukou a vnímali, že aj ony majú reálny vplyv na zdravie detí.
   
 • Školské bufety sa nesmú prevádzkovať v zariadeniach pre deti do 6 rokov.

Úpravu sortimentu v školských bufetoch prináša vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, na ktorej Úrad verejného zdravotníctva SR participoval. Do platnosti vstúpila 15. marca 2023.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú pri priebežných kontrolách do konca školského roka prihliadať na to, že niektoré zmeny zapracujú v školských bufetoch postupne. RÚVZ ich však počas kontroly na nevyhovujúci stav upozornia. V prípade dlhšej trvanlivosti výrobkov (cukrovinky, slané pochutiny) ich prevádzkovateľ môže zaraďovať do predaja postupne tak, aby dodržal maximálny podiel 50 %.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky