Aktuality

Späť Hlavný hygienik SR: Zhodnotenie chrípkovej sezóny pred vianočnými prázdninami

V súčasnosti (50. kalendárny týždeň 2023) síce pozorujeme rastúci výskyt ochorení dýchacích ciest a aj s nimi súvisiace zatváranie škôl a škôlok (zatvorených 97 výchovno-vzdelávacích zariadení), čo je v chrípkovej sezóne očakávaný jav, avšak nie je to v takej intenzite, ako to bolo v rovnakom období minulého roka.

V rovnakom období minulého roka (50. kalendárny týždeň 2022) bolo na Slovensku zatvorených viac ako tisíc škôlok a škôl (1023 výchovno-vzdelávacích zariadení) a ešte pred vianočnými prázdninami došlo k vypuknutiu celoštátnej chrípkovej epidémie.

V 50. kalendárnom týždni 2023 bolo vyučovanie prerušené v 40 základných školách, v 55 materských školách, v jedných jasliach a v jednej strednej škole. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla podľa hlásení lekárov o takmer 13 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, na chrípku a jej podobné ochorenia o približne 21 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji.

Medzi akútne respiračné ochorenia zaraďujeme napríklad chrípku, chrípke podobné ochorenia, COVID a iné.

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia spravidla narastá do vianočných prázdnin. Ľudí každoročne vo zvýšenej miere postihujú respiračné ochorenia najmä počas týždňov pred vianočnými sviatkami, počas prázdnin sa to stabilizuje a chorobnosť potom narastá opäť v úvodných mesiacoch roku - po návrate na pracoviská a do kolektívov.

V prevencii pred respiračnými ochoreniami odporúčame opatrnosť: odstup od ľudí s príznakmi ochorenia, nárazové vetranie miestností, nosenie respirátora v spoločnosti väčšieho počtu cudzích ľudí, umývanie, respektíve dezinfekciu rúk a podobne. Ak ste chorí, nechoďte do práce, školy či do iných kolektívov a iných verejných priestorov. Dbajte na príjem vitamínov konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Odporúčame očkovanie proti COVID-19 a chrípke, predovšetkým rizikovým skupinám ľudí.

Úrad verejného zdravotníctva SR počas chrípkovej sezóny, teda v období najvyššieho výskytu respiračných ochorení (október-apríl), verejnosť na týždennej báze informuje o vývoji chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, chrípku a jej podobné ochorenia a COVID-19. Týždenné hlásenia (vrátane grafov) zverejňuje cez médiá a na webe ÚVZ SR v časti Aktuality.

Všetky týždenné hlásenia (vrátane grafov) môže súhrnne verejnosť nájsť tu: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/tyzdenne-hlasenia-aro-a-chpo-informacie-o-vyskyte

Epidemiologickú situáciu však v rámci výskytu respiračných ochorení monitorujeme celoročne.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH.
Hlavný hygienik SR