Aktuality

Späť Za profesorom Vladimírom Krčmérym

Slovensko prišlo v utorok 20. decembra o výnimočného človeka, charizmatickú osobnosť a uznávaného odborníka.

Pána profesora Krčméryho si budeme pamätať ako odvážneho, obetavého, múdreho a vždy pokorného muža s veľkým srdcom, ktorý najsilnejších usmerňoval s gráciou a biednym bezhranične slúžil.

Profesor Krčméry zohral v boji proti COVIDu nezastupiteľnú úlohu. Neváhal nezištne ponúknuť svoje neoceniteľné odborné skúsenosti pri riešení problémov počas pandémie. Navyše dokázal dať ľuďom nádej, ktorú v ťažkých časoch potrebovali počuť – a ako múdreho a láskavého človeka ho počas pandémie spoznala aj široká verejnosť.

Vladko, odišiel si od nás priskoro. Ďakujeme za všetko, čo si urobil pre ľudí na Slovensku i na zahraničných misiách. Mnohým z nás si bol drahým priateľom. Jednou z Tvojich pekných vlastností bolo, že sa každý v Tvojej prítomnosti cítil výnimočne. A toto dokážu iba vzácni ľudia. Bolo nám cťou byť v Tvojej spoločnosti.

Rodine a blízkym pána profesora Krčméryho vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Ján Mikas
Hlavný hygienik SR

Vladimír Krčméry Vladimír Krčméry sa narodil 23. júla 1960 v Bratislave. V roku 1985 absolvoval štúdium medicíny na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave. O päť rokov neskôr získal na UK akademický titul PhD. a v roku 1992 sa habilitoval na docenta v odbore vnútorné choroby - chemoterapia. Vedeckú hodnosť DrSc. dosiahol na Lekárskej fakulte UK v roku 1993. Na Masarykovej univerzite v Brne v roku 1997 obhájil profesúru v odbore vnútorné lekárstvo.

Vladimír Krčméry sa zaslúžil o vznik niekoľkých vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Pomáhal s obnovou Trnavskej univerzity, na ktorej založil zdravotnícku sekciu a fakultu zdravotníctva a bol jej prvým dekanom. Počas tohto obdobia začal pôsobiť v Keni, kde boli s jeho pomocou otvorené rozvojové humanitárne, vedecké aj vzdelávacie projekty. Pomáhal budovať aj Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.

Súkromnú Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠZaSP) v Bratislave, ktorá má viaceré detašované pracoviská v Európe a Afrike, založil v roku 2002. So školou rozbehol úspešný projekt detských domovov House of Family v Kambodži. Do roku 2013 bol rektorom a štatutárnym zástupcom školy, na ktorej založil Tropický tím.

Po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020 sa stal členom Permanentného krízového štábu SR.