Aktuality

Späť Výsledky mimoriadnej kontroly vianočných trhov 2022

Mimoriadna kontrola vianočných a mikulášskych trhov v roku 2022 poukázala na mierne zlepšenie situácie oproti roku 2019, kedy sa vianočné trhy organizovali naposledy. Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva našli nedostatky v 7,3 % prevádzok, kým pri ostatnej kontrole (2019) to bolo 7,9 % skontrolovaných zariadení.

Pri kontrole v roku 2022 sme nezistili mimoriadne závažné hygienické nedostatky, čo je aj výsledkom spolupráce zo strany organizátorov vianočných trhov, za čo im ďakujeme.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonali spolu 561 kontrol v 386 zariadeniach stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov. Nedostatky boli zistené v 28 zariadeniach (7,3 %).

Najvyššie percento zariadení so zistenými nedostatkami bolo v Bratislavskom kraji, v ktorom sa nedostatky zistili v 11 zariadeniach zo skontrolovaných 48 zariadení, (čo predstavuje 22,9 %), ďalej v Nitrianskom kraji, v ktorom sa nedostatky zistili v štyroch zo skontrolovaných 29 zariadení (13,8 %). V Banskobystrickom, Košickom a v Trnavskom kraji sa nedostatky zistili len v jednom zo skontrolovaných zariadení. Žiadne nedostatky sa nezistili pri kontrolách v Prešovskom kraji.

Vybrané nedostatky zistené pri kontrolách:

 • potraviny (klobásy, bravčové mäso, tofu) bez spotrebiteľského označenia,
 • nepredložené dodacie listy k používaným polotovarom, cukrárskym výrobkom,
 • pokrmy vystavované bez zabezpečenia ochrany pred kontamináciou,
 • potraviny a používané polotovary, napr. plnky do hotových pokrmov (kapustová, bryndzová), originál chladené, následne namarinované mäso, cesto na zemiakové placky, kyslá smotana hlbokozmrazené lokše, skladované mimo chladiacich zariadení,
 • nedodržanie hygienických podmienok pri manipulácii s potravinami,
 • spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín,
 • lokše, bravčová krkovička, kuracie rezne po dátume spotreby,
 • nedostatky v označení alergénov, predaj balených cukrárskych výrobkov bez označenia
 • nepreukázanie sa dokladom o odbornej a/alebo zdravotnej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti u zamestnancov.
 • nevyhovujúca prevádzková hygiena v dvoch stánkoch s rýchlym občerstvením (znečistené manipulačné plochy, mraziace, chladiace a ohrevné zariadenia),
 • nezabezpečenie prívodu teplej tečúcej vody na umývanie pracovného náradia a rúk zamestnanca v dvoch stánkoch,

Laboratórne vyšetrenia:
Počas výkonu kontrol bolo spolu odobraných a na mikrobiológiu laboratórne vyšetrených 50 vzoriek hotových pokrmov. Z uvedeného počtu nevyhoveli 3 vzorky pokrmov, čo predstavuje 6 %. Jedna vzorka pokrmu (lokša s husacou pečeňou) odobratá na vianočných trhoch v Bratislave nevyhovela mikrobiologickým kritériám pre nadlimitné počty koliformných baktérií. Dve vzorky pokrmov (pečená klobása a živánska grilovaná krkovička) odobraté na vianočných trhoch v Košiciach nevyhoveli mikrobiologickým kritériám pre prítomnosť Bacillus cereus.

Sankcie
Za zistené nedostatky bolo pri kontrolách vianočných trhov v roku 2022 uložených na mieste spolu 16 blokových pokút v celkovej sume 1 788 eur. Ide o výrazné zlepšenie oproti roku 2019, kedy bolo uložených 32 blokových pokút v celkovej sume 3 191 eur.

V jednom prípade bolo opatrením na mieste nariadené uzatvorenie prevádzky (stánok na ambulantný predaj nápojov) z dôvodu nezabezpečenia prívodu teplej tečúcej vody na umývanie pracovného náradia a rúk zamestnanca vhodným spôsobom.

V jednom prípade bola opatrením na mieste zakázaná činnosť – príprava a podávanie pokrmov v stánku do zabezpečenia tečúcej teplej vody v stánku.

Úrad verejného zdravotníctva SR