Aktuality

Späť VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME: Sezónne peľové správy ste tento rok spustili už vo februári. Bude tohtoročná sezóna pre alergikov náročnejšia než vlani?

Odpovedá RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, pod ktorý spadá aj koordinácia Peľovej informačnej služby:

„V súvislosti s teplými zimami v posledných rokoch dochádza k skoršiemu začiatku kvitnutia prvých jarných alergénov, jelše a liesky. Lieska a jelša začínajú kvitnúť už v januári, ale nástup peľovej sezóny býva pozvoľný.

Tento rok však vysoké teploty, dostatok vlahy i slnečného svitu priniesli hneď na začiatku februára prudký nástup peľovej sezóny liesky a jelše s veľmi vysokými koncentráciami peľu v ovzduší. V samotnej Banskej Bystrici sme po prvý raz počas dvadsaťročného monitoringu zaznamenali hneď v prvý februárový týždeň v ovzduší veľmi vysoké denné koncentrácie peľu liesky a jelše.

Oproti minulým rokom chýbalo výraznejšie ochladenie, ktoré by aspoň trochu pribrzdilo kvitnutie týchto drevín a tým aj spomalilo nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší.

Vietor je ďalším z faktorov, ktorý prispieva k nárastu koncentrácií peľu v ovzduší. Väčšina významných alergénov totiž patrí medzi vetrom opeľované rastliny s vysokou produkciou peľu, ktorý môže byť transportovaný na veľké vzdialenosti. Takto transportovaný peľ prispieva jednak k nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší a tiež k predlžovaniu peľovej sezóny jednotlivých druhov. Na záťaž alergika vplýva teda jednak peľ rastlín kvitnúcich v jeho okolí a tiež peľ transportovaný vetrom.

V súvislosti s doterajším priebehom počasia predpokladáme tento rok aj skorší nástup peľovej sezóny brezy, ktorá je ďalším silným alergénom jarného obdobia. Nástup a priebeh peľovej sezóny tráv z čeľade lipnicovitých a neskôr paliny a ambrózie je do značnej miery potom ovplyvňovaný aj lokálnymi zrážkami, respektíve suchom.

Na základe dlhodobých výsledkov peľového monitoringu však nepredpokladáme, že by tohtoročná sezóna mala byť pre alergikov náročnejšia než vlani.“

RNDr. Janka Lafférsová, oddelenie lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici