Aktuality

Späť VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME: Akým zdravotným rizikom je výskyt komára tigrovaného na Slovensku? Mám sa pred ním aktívne chrániť?

Na území Slovenska sa v dôsledku klimatickej zmeny môžu usídľovať aj také druhy komárov, ktorým sa v minulosti v našich podmienkach nedarilo. Jedným z nich je ázijský tigrovaný komár (Aedes albopictus), ktorého prítomnosť potvrdilo Biomedicínske centrum SAV na základe zberu dát od verejnosti z roku 2023. Výskyt tohto invázneho (nepôvodného) druhu už potvrdili aj iné európske krajiny.

Ochorenia u nás zatiaľ nie sú bežné

Komár môže prenášať rôzne ochorenia v krajinách, kde sa bežne vyskytuje. Neznamená to však, že každý jeden tigrovaný komár musí byť infikovaný a zdraviu nebezpečný.

Zjednodušene povedané - komár sa nakazí vtedy, ak sa nacicia krvou infikovaného človeka, prípadne zvieraťa. Až takto infikovaný komár môže ochorenie šíriť aj na svoje ďalšie obete. Platí, že čím viac ľudí je infikovaných, tým je pravdepodobnejšie, že sa choroba bude ďalej šíriť prostredníctvom komárov.

Ochorenia ako západonílska horúčka, dengue, chikungunya či Zika sa na Slovensku či v okolitých krajinách zatiaľ bežne nevyskytujú. V súčasnosti je preto málo pravdepodobné, že by tigrované komáre vo veľkom šírili tieto choroby aj medzi populáciou na Slovensku.

Riziko však rozhodne nepodceňujte pri návšteve krajín, kde sú ochorenia rozšírené.

Prečo má prevencia význam aj u nás

Tigrovaný komár začne na Slovensku predstavovať vážnejšie riziko pre verejné zdravie vtedy, keď stúpne počet ľudí, ktorí sú infikovaní vírusmi, ako sú západonílsky vírus, dengue, chikungunya, Zika alebo pôvodca žltej zimnice. Komár sa tak stane významným vektorom prenosu a ochorenie bude ďalej prenášať.

A práve tu má svoju dôležitú úlohu prevencia. Každý z nás dokáže prispieť k tomu, aby sa komár tigrovaný na Slovensku nepremnožil a neprenášal ochorenia. Základom prevencie je nevytvárať vo svojom okolí podmienky pre liahnutie komárov a predchádzať poštípaniu komárom. 

Ako sa chrániť pred komármi:

  • Ak je to možné, odporúčame vyhýbať sa pobytu v blízkosti stojatých vôd, ako sú jazerá alebo rybníky, kde komáre často hniezdia.
  • V čase najvyššej aktivity komárov sa odporúča v exteriéri používať účinné repelenty proti hmyzu, obzvlášť počas pobytu v prírode nosiť vhodný odev - vzdušný, s dlhými rukávmi, nohavicami, ponožkami.
  • Oplatí sa zabrániť vniknutiu komárov do miestnosti prostredníctvom sieťky na oknách a dverách.
  • V oblastiach, kde je vysoká aktivita komárov, odporúčame používať zariadenia, ktoré priťahujú a zachytávajú hmyz (tzv. lapače komárov), alebo rôzne svetelné zariadenia odpudzujúce komárov.
  • Je dôležité nevytvárať vo svojom okolí podmienky pre liahnutie komárov. Zabezpečte nádoby na zber dažďovej vody tak, aby sa do nich nedostali komáre a často kontrolujte, či sa vo vode nevyskytujú larvy. Priebežne treba vylievať vodu z vedier, krhiel, misiek, plechoviek, vaničiek, sudov a podobne - sú ideálnym miestom pre množenie komárov. Pozor, niektorým druhom komárov stačí na liahnutie aj minimálne množstvo vody zachytené v odpadkoch či vrchnáčikoch. Záhradné jazierka sa odporúčajú zarybniť, nakoľko ryby sú prirodzenými predátormi (požieračmi) lariev komárov.

Čo si všímať po uštipnutí 

Pri návšteve exotických destinácií je dobré poznať, aké sú príznaky ochorení, ktoré môžu prenášať lokálne sa vyskytujúce komáre. Proti niektorým je možné dať sa zaočkovať už pred cestou (žltá zimnica, japonská encefalitída, dengue). Po uštipnutí komárom je vhodné sledovať svoj zdravotný stav,  v prípade jeho zhoršenia odporúčame kontaktovať svojho všeobecného lekára.

Zo spomenutých ochorení na Slovensku prichádza do úvahy západonílska horúčka, keďže v minulosti už boli zaznamenané dva prípady ochorenia (v roku 2019 a 2022). Inkubačný čas západonílskej horúčky je 2 – 15 dní. Približne 80 % infekcií u človeka prebieha bez príznakov a nie je potrebné vyhľadať lekársku pomoc. U chorých sa západonílska horúčka v prevažnej väčšine prejaví ako chrípkové ochorenie s miernym priebehom. 

Závažné formy ochorenia sa vyskytujú u menej ako 1 % infikovaných osôb, pričom ide predovšetkým o staršie osoby, osoby s oslabenou imunitou alebo osoby s pridruženými ochoreniami. Lekársku pomoc človek vyhľadá najčastejšie v prípade príznakov „zápalu mozgu“ ako sú úporné bolesti hlavy, teploty, vracanie. Ďalšími príznakmi sú stuhnutosť šije, strnulosť, dezorientácia, kóma, tras, kŕče, svalová slabosť, strata zraku, necitlivosť a ochrnutie.

Ďalšie informácie o západonílskej horúčke nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/web/uvz/zapadonilska-horucka-west-nile-virus 

Príručka ECDC na rozpoznávanie inváznych druhov komárov (v angličtine): https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Reverse-identification-key-for-invasive-mosquito-species-July-2022.pdf 

Sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR