Aktuality

Späť Víťazstvo v celoslovenskej výtvarnej súťaži získali piataci z Galanty

Víťazom celoslovenskej výtvarnej súťaže pre základné školy pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024 sa stala 5. B zo Základnej školy Sídlisko SNP v Galante. Ceny i diplom im osobne odovzdala doktorka Tatiana Červeňová, hlavný hygienik SR.

5. B zo Základnej školy Sídlisko SNP v Galante

Tohtoročnou témou súťaže bolo „Ovocie a zelenina ako superhrdinovia“. Žiaci z víťaznej triedy spoločnými silami vytvorili koláž tímu ovocných a zeleninových superhrdinov.

„Vaše spoločné dielo ukázalo, že ak dáte dokopy svoje nadania, dokážete vytvoriť fantastickú vec. Aj superhrdinovia z príbehov, ktoré sledujete, sa častokrát spájajú do tímov a vďaka tomu sú silnejší. Tímovo a spoločne sa ľahšie bojuje za lepšie ja,“ povedala doktorka Tatiana Červeňová.

Žiaci boli odmenení pamiatkovým diplomom, loptami, fyzickými hrami, pri ktorých uplatnia pohyb, a ako ďalšiu cenu získali praktický workshop z programu Skutočne zdravá škola. Tému zaujímavého semináru si vo víťaznej triede žiaci vyberú sami.

Výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity sa konala druhý rok po sebe. V rámci súťaže prijalo 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva veľké množstvo súťažných príspevkov z tried z celého Slovenska. V rámci regionálneho kola sme spoznali 36 víťazov, z ktorých bolo následne vybraných 8 víťazov v rámci krajského kola:

  • Bratislavský kraj: 5. B – SZŠ, Kaštieľ 1, Bernolákovo
  • Nitriansky kraj: 3. B ZŠ Rozmarínová, Komárno
  • Trnavský kraj: 5. B ZŠ Sídlisko SNP, Galanta
  • Trenčiansky kraj: 4. B ZŠ Ul. L. Novomeského 11, Trenčín
  • Banskobystrický kraj: 4. ročník, ZŠ Slatinské Lazy
  • Žilinský kraj: 4. B Spojená škola Belá, Oslobodenia 165, Belá
  • Prešovský kraj: 9. A ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa
  • Košický kraj: 9. A Špeciálna ZŠ, Vtáčkovce 2

Tatiana Červeňová

Všetkým triedam, ktoré sa zapojili do súťaže, srdečne ďakujeme za vynaložené úsilie a kreatívne nápady. Víťazom jednotlivých kôl súťaže a víťaznej triede aj touto cestou gratulujeme!

Pozrite si všetkých 36 prác, z ktorých sa vyberal víťaz súťaže (pdf, 4,1 MB)

všetkých 36 prác

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva SR