Aktuality

Späť Vianočné trhy: Ako môže zákazník narýchlo vyhodnotiť dodržiavanie hygienického štandardu v stánkoch?

Vianočné trhy 2023

Príklady, ako môže zákazník narýchlo vyhodnotiť dodržiavanie hygienického štandardu v stánkoch:

  • Vystavované nebalené pokrmy a potraviny v stánkoch musia byť vhodne chránené pred kontamináciou z okolitého prostredia (prikryté aspoň ochrannou fóliou).
  • Pri príprave a manipulácii s nimi nesmú osobám, ktoré podávajú hotové pokrmy zákazníkom, chýbať jednorazové rukavice a pokrývka hlavy.
  • Zákazník by mal pred kúpou pokrmu venovať pozornosť aj čistote pracovných dosiek či kuchynských pomôcok v stánkoch a čistote pracovného odevu zamestnancov.
  • Všimnúť by si mal aj, či zamestnanci dodržiavajú základné hygienické zásady, napríklad či nechytajú polotovary, potraviny či hotové pokrmy holými rukami.
  • Chladené potraviny a používané polotovary nesmú byť uložené voľne, patria do chladiacich zariadení.

Tieto jednoduché odporúčania možno brať ako orientačné „záchytné body“, vďaka ktorým sa cez výdajné okienko možno narýchlo presvedčiť, či pracovníci dodržiavajú aspoň základný hygienický štandard. Ten je dôležitý pre zdravotnú bezpečnosť ponúkaného sortimentu, a preto je dobré, ak zjavné nedostatky dokáže na prvý pohľad rozpoznať už samotný zákazník. 
Za účelom prevencie a ochrany zdravia obyvateľov zároveň regionálne úrady verejného zdravotníctva ako obvykle vykonávajú na vianočných trhoch celoslovenské kontroly.

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov