Aktuality

Späť ÚVZ/ RÚVZ BB: Upozorňujeme na nárast prípadov kliešťovej encefalitídy

Úrad verejného zdravotníctva SR spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici upozorňujú na významný medziročný nárast hlásených prípadov kliešťovej encefalitídy na území Slovenskej republiky v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

„Ku dňu 15.08.2022 je na Slovensku hlásených 141 prípadov kliešťovej encefalitídy (KE). Pre porovnanie, v roku 2021 išlo za celý rok o 92 prípadov,” uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. 

Najviac prípadov KE za rok 2022 bolo k danému dátumu hlásených z Banskobystrického kraja (46), Žilinského kraja (41), Trenčianskeho kraja (25) a Prešovského kraja (13).

“Túto sezónu sú zatiaľ evidované 3 epidémie KE - dve v Banskobystrickom a jedna v Prešovskom kraji. Pri každej epidémii boli za pravdepodobný prameň nákazy KE považované výrobky z nepasterizovaného ovčieho mlieka, pričom tieto epidémie pozostávali z dvoch až štyroch prípadov,” uviedla MUDr. Jana Kerlik, PhD. z Odboru epidemiológie RÚVZ v Banskej Bystrici.

Opäť zdôrazňujeme, že okrem infikovaných kliešťov sa kliešťová encefalitída môže prenášať aj niektorými potravinami, pričom rizikové môžu byť najmä nepasterizované výrobky z kozieho a ovčieho mlieka. 

“V kontexte významu prevencie zdôrazňujeme, že ochorenie postihuje centrálnu nervovú sústavu a môže mať vážne a trvalé následky. Nezáleží pritom, či sa človek vírusom nakazil prostredníctvom infikovaného kliešťa alebo kontaminovaným mliečnym výrobkom,” vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

“Platí, že najlepšou prevenciou kliešťovej encefalitídy je kombinácia očkovania proti tejto infekcii, dôslednej ochrany pred zaklieštením výberom vhodného oblečenia či použitia repelentov, ako aj čo najrýchlejšie a bezpečné odstránenie kliešťa z tela a tepelné spracovanie rizikových výrobkov pred konzumáciou pri min. 70° C,” podotkla MUDr. Jana Kerlik PhD. z RÚVZ BB.

Rizikové oblasti výskytu kliešťovej encefalitídy.

Podrobnejšie informácie o ochoreniach prenášaných kliešťami a ochrane pred kliešťami nájdete v tlačovej správe na webovom sídle ÚVZ SR