Aktuality

Späť Test proporcionality v oblasti regulácie povolaní

V súlade so zákonom č. 391/2020 Z.z. o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní Úrad verejného zdravotníctva SR zverejňuje formulár Testu proporcionality v oblasti regulácie povolaní.

Prípadné pripomienky zasielajte výhradne elektronicky na katarina.kromerova@uvzsr.sk do 14 dní od dátumu zverejnenia.