Aktuality

Späť Svetový deň zdravia 2023: Otvorené dvere poradní zdravia a aktivity v regiónoch

Svetový deň zdravia je každoročne 7. apríla významnou oslavou zdravia, ktorá nám pripomína, že zdravie nie je samozrejmosť a je potrebné podieľať sa na jeho ochrane a udržiavaní. Už v roku 1948 sa krajiny sveta spojili a založili Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby podporovala zdravie všade na svete a najmä bez rozdielov pre všetkých. 

V tomto roku oslávime 75. výročie vzniku WHO a zároveň 30. výročie vzniku poradní zdravia na Slovensku, ktoré začali postupne vznikať od roku 1993. Pri tejto príležitosti Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
v dňoch 11.4. - 14.4.2023 organizujú Týždeň otvorených dverí poradní zdravia 2023 úradov verejného zdravotníctva

s ponukou rôznorodých aktivít (orientačný prehľad aktivít pre verejnosť v jednotlivých regiónoch nájdete na konci príspevku).

Široká verejnosť sa počas Týždňa otvorených dverí môže oboznámiť s činnosťou jednotlivých poradní v Poradenských centrách ochrany a podpory zdravia úradov verejného zdravotníctva, kde vykonajú bezplatnú analýzu tela so zameraním na vyšetrenie nadváhy a obezity ako dôležitého rizikového faktora pre rozvoj závažných civilizačných ochorení.

Naše poradne zdravia budú okrem odborných prednášok a diskusií pri tejto príležitosti poskytovať analýzu zloženia tela (telesný a viscerálny tuk, stav kostrového svalstva, bazálny metabolizmus), a analýzu krvných lipidov (LDL, HDL a celkový cholesterol, triglyceridy). Najväčším benefitom pre návštevníkov však bude možnosť analýzy rizika rozvoja chronických ochorení, a v nadväznosti na výsledky a plánovanú dostupnosť v regióne ponuka odborného výživového a pohybového poradenstva.

Prečo cielime na nadváhu a obezitu a ako fungujú poradne zdravia v regiónoch?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú nadváha a obezita hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj kardiovaskulárnych chorôb, ako napríklad ochorenia srdca či mŕtvica, ktoré sú celosvetovo hlavnými príčinami úmrtí. Nadváha môže tiež viesť k cukrovke a s ňou spojenými ďalšími závažnými zdravotnými následkami.

Zámerom poradenských centier úradov verejného zdravotníctva je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.

Keďže poradne zdravia sú zamerané na prevenciu, sú určené pre ľudí, u ktorých je ešte možné predchádzať ochoreniam vďaka včasnému vylúčeniu zdravotných rizík. V prípade, že výsledky meraní zdravotných rizík ukážu na potrebu ďalších vyšetrení, návštevníkovi je odporúčaná návšteva svojho praktického lekára. Samotná liečba diagnostikovaného či rozvinutého ochorenia už totiž patrí pod dohľad všeobecných alebo špecializovaných lekárov.

Poradenstvo v poradniach  zdravia pozostáva z bezplatného vyšetrenia hlavných rizikových faktorov. Ide o meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, výsledky sú obvykle hotové do 10 minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, meranie telesnej výšky, hmotnosti. V poradniach u návštevníkov zisťujeme aj rodinnú anamnézu (srdcovo-cievne ochorenia často postihujú pokrvných príbuzných), osobnú anamnézu (pri ochoreniach tepien je riziko cievnych príhod zvýšené) či stravovacie zvyklosti a sklon k pravidelnému pohybu.

Každý záujemca, ktorý by sa rád dozvedel viac o svojom zdraví, je v bezplatných poradenských centrách zriadených pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vítaný kedykoľvek počas celého roka.

(Upozorňujeme, že rozsah regionálnych aktivít sa môže zmeniť vzhľadom na vopred nepredvídané okolnosti. Odporúčame preto skontrolovať si dostupnosť a podmienky danej aktivity ešte pred návštevou, a to priamo na webovej stránke jednotlivých RÚVZ).

Získať viac informácií alebo sa objednať na vyšetrenie je možné prostredníctvom kontaktných emailov uvedných 
v tabuľke: 

Svetový deň zdravia 2023 - aktivity RÚVZ (pdf, 106 kB).


Úrad verejného zdravotníctva SR
Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR