Aktuality

Späť Svetový deň vody v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis

 22. marec je Svetový deň vody. Je to deň, v ktorý by si verejnosť mala pripomenúť nenahraditeľnosť tejto vzácnej tekutiny a jej zásadný význam pre ďalšie generácie.

Záujem o pripomenutie mimoriadneho významu a dôležitosti vody svojim klientom tento rok preukázalo aj Centrum sociálnych služieb (CSS) Vita Vitalis, Prešov. V rámci programu, ktorý pri príležitosti Svetového dňa vody 2022 pre svojich klientov pripravovali, oslovili pracovníkov Odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR). Požiadali o zodpovedanie otázok, ktoré si klienti CSS Vita Vitalis nachystali, a tiež o prezentáciu, ktorú by následne použili pri aktivitách.

ÚVZ SR pripravil prezentáciu na tému Pitná voda a taktiež aj odpovede na otázky súvisiace s vodou. Dňa 29. 3. 2022 sme sa úspešne spojili aj telefonicky v rozhovore, počas ktorého pracovníci ÚVZ SR odpovedali klientom CSS Vita Vitalis na ich otázky.

Účastníci tohto programu boli veľmi vďační za nevšedný zážitok a empatický prístup pracovníkov ÚVZ SR a podľa inštruktorov CSS Vita Vitalis ich prezentácia a rozhovor, počas ktorého sa dozvedeli nové veci o vode, veľmi potešili.

Odbor hygieny životného prostredia

Účastníci v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis

Účastníci v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis

Účastníci v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis

Účastníci v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis

Účastníci v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis

Účastníci v Centre sociálnych služieb Vita Vitalis